uct hp3 SÚNG DIỆT TĂNG B40

7.4K 2 1

II- SÚNG DIỆT TĂNG B40 (RPG-2)

1- Tác dụng, tính năng chiến đấu

a/ Tác dụng

- Súng chống tăng B40 là hoả lực mạnh của tiểu đội BB, trang bị cho cá nhân sử dụng. Dùng hoả lực để tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, ụ súng, lô cốt của địch bằng luồng xuyên và nhiệt độ cao

b/ Tính năng chiến đấu

- Súng thiết kế theo ngyên lý không giật

- Tầm bắn ghi trên thước ngắm là 150m

- Tầm bắn hiệu quả với mục tiêu cao 2m là 100m

- Tốc độ bắn chiến đấu từ 4- 6 phát/phút

- Sơ tốc đầu đạn v0 = 83 m/s; cỡ đầu đạn (chỗ to nhất) 80 mm

- Đạn thiết kế theo nguyên lý nổ lõm, ngòi chạm nổ. Sức xuyên của đạn không phụ thuộc vào cự ly bắn và tốc độ bay của đạn, mà phụ thuộc vào góc chạm của đạn với mục tiêu. Nếu góc chạm là 900 thì xuyên được thép 200mm, xuyên bê tông 600mm

- Súng nặng: 2.75 kg, đạn: 1.84 kg, chiều dài súng: 0,95 m

2. Cấu tạo và tác dụng các bộ phận chính của súng, đạn

a/ Cấu tạo, các bộ phận của súng.

Gồm 4 bộ phận:

- Nòng súng: Để định hướng bay cho đạn.

Cấu tạo nòng súng gồm: Khuyết lắp đạn ở phía trên miệng nòng súng, tai lắp hộp cò, ổ chứa bộ phận kim hoả, lỗ thoát khí thuốc, ốp che nòng.

- Bộ phận ngắm: Để ngắm bắn các mục tiêu ở các cự ly khác nhau

Cấu tạo gồm có đầu ngắm và thước ngắm: Đầu ngắm có thể gập hoặc dựng lên nhờ díp giữ. Thước ngắm có 3 khe ngắm ghi các số 50, 100, 150 ứng với các cự ly bắn 50m, 100m, 150m, thước ngắm cũng có thể gập hoặc dựng lên nhờ díp giữ.

- Bộ phận cò và tay cầm: Để khoá an toàn cho cho súng khi đã lắp đạn và khi mở khoá an toàn bóp cò búa đập vào kim hoả; giữ súng cho chắc khi bắn.

- Bộ phận kim hoả: Để đập vào hạt lửa.

b/ Cấu tạo, tác dụng các bộ phận của đạn.

Đạn B40 gồm có quả đạn và thuốc phóng.

- Quả đạn gồm có: Đầu đạn, đuôi đạn và ngòi nổ. Đầu đạn hình chóp để giảm sức cản không khí và giữ tiêu cự cho lượng nổ lõm, phễu đạn để tạo lõi luồng xuyên tiêu diệt mục tiêu. Thuốc nổ loại T  - 50 ( 50%TNT, 50% Hêxôgen)

Đuôi đạn để ổn định hướng bay cho đạn khi bay, sát đáy ống đuôi có hạt lửa để đốt cháy thuốc phóng khi bị kim hoả đập vào.

Ngòi nổ làm đạn nổ khi đầu đạn chạm muc tiêu.

Thuốc phóng: Khi cháy sinh công đẩy đầu đạn vận động đến tiêu diệt mục tiêu.

3. Sơ lược chuyển động của súng, đạn.

Chuẩn bị đạn, lắp đạn vào súng giương búa, mở khoá an toàn (đẩy then an toàn sang trái ) bóp cò, búa đập vào kim hoả. Kim hoả đập vào hạt lửa quả đạn. Hạt lửa phát lửa đốt cháy thuốc phóng. Phản lực khí phóng quả đạn bay đến mục tiêu. Muốn bắn quả đạn tiếp theo phải lặp lại những động tác, chuyển động như trên.

Chuyển động của ngòi nổ: Ngòi nổ mở an toàn theo nguyên lý quán tính. Chạm nổ theo nguyên lý quán tính.

Khi đạn chạm mục tiêu trường hợp góc chạm lớn, đạn đang bay nhanh đột nhiên bị mục tiêu chặn lại, đế kim hoả ép lò xo kim hoả lại đẩy kim hoả của ngòi nổ đập vào kíp mồi, làm kíp mồi nổ, làm đạn nổ. Trường hợp góc chạm nhỏ đế kim hỏa không đủ đà để ép lò xo lai nhưng khối quán tính theo đà trượt sang một bên đẩy đế kim hoả và kim hoả đập vào kíp mồi làm đạn nổ.

4. Động tác sử dụng súng.

a. Tư¬ thế bắn:

Đặt súng lên vai phải. Có thể đứng, nằm, quỳ hay ngồi bắn. Khi nằm bắn phải chếch so với hướng bắn một góc 450. Khi bắn phía sau đuôi nòng súng 1m không có vật chắn thẳng góc với trục nòng súng. Trong phạm vi ít nhất 10 m phía sau nòng súng không đ¬ược để chất dễ cháy nổ hoặc ng¬ười qua lại.

Trên đ¬ường bay của đạn cách miệng nòng súng 50 m trở lại không đư¬ợc có vật cản. Xung quanh miệng nòng súng cách ít nhất 20 cm không đư¬ợc có vật cản làm ảnh h¬ưởng đến cánh đuôi đạn.

b. Ngắm bắn :

Căn cứ vào cự ly bắn để chọn khe ngắm 50 m, 100 m hay 150 m. Chọn điểm ngắm ở vị trí xung yếu nhất và hư¬ớng bắn vuông góc với bề mặt mục tiêu

Khi bắn mục tiêu di động, phải ngắm đón, liên quan đến hư¬ớng và tốc độ xe chạy.

Tay trái ngửa nắm ốp che nòng ( Sau bệ th¬ớc ngắm ) Hai tay nhấc súng lên vai, sao cho ngắm tốt, mặt súng không bị nghiêng. Dùng ngón cái tay phải gi¬ơng búa. Dùng sức hai tay giữ súng chắc và cân bằng trên vai, hai khủyu tay mở tự nhiên. Bàn tay phải nắm chắc tay cầm, ngón trỏ đặt vào tay cò.

Chú ý : Cấm bắn súng B.40 bằng vai trái

uct hp3 SÚNG DIỆT TĂNG B40Đọc truyện này MIỄN PHÍ!