Ngũ Thập Cửu.

148 7 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoàng đế bị chính tâm ma dẫn dắt, bên phải có Tướng Quân người được phong làm hậu duệ của Chiến Thần, bên trái lại có một Hầu Thần Vương nắm trong tay Cấm Vệ Quân.

Nếu Chiến thần là một truyền thuyết của niềm tin bảo vệ giang sơn, thì Hầu Thần Vương chính là một con rồng bề ngoài là lân đối với thiên hạ.

Khi mà chiến sự nổi dậy, Hầu Thần Vương một tay dẫn dắt bá tánh tìm được nơi ở trong khói lửa chiến tranh. Bất kể cổng kinh đô có bị đóng bởi lệnh Thiên Tuế, y dùng lệnh bài miễn tử của mình khi được Tiên Hoàng ưu ái lúc bé, làm thành một lá chắn bền vững bảo vệ muôn dân trăm họ.

Bá tánh là những kẻ đi theo cảm tính, ai đối xử tốt với họ, cho họ được một đời an bình, thì họ sẽ tôn làm Thiên Tuế.

Lại có câu chuyện Thế tử ngày xưa của Tề Vương chính là Hầu Thần Vương bây giờ khi được hạ sinh, bầu trời vốn mây đen mù mịt lại dần dần kéo nắng tới. Tiếng khóc của Thế tử vang dội khắp một góc kinh đô, Thái sư duy nhất còn lại của Tát Ta tinh thông chuyện nhân sinh, địa lý vận mạng không gì không rõ. Xuất thân từ đỉnh Thiên Lập, cốt cách chính là tu tiên, đầu tóc bạc trắng nhưng da dẻ luôn hồng hào, nếp nhăn chằng chịt nhưng ánh mắt luôn có thần.

Ngày Thế tử chào đời, y từng đứng trước Tiên hoàng mà bảo rằng, giao long của Tát Ta rốt cuộc cũng thức tỉnh.

Ngày giao long đến là ngày Thái Sư từ trần.

Thái Sư chết được một trăm ngày, cơ thể không như những xác chết khác biến dạng, mà lại càng hồng hào, trông như là ngủ say, ong bướm xung quanh lượn lờ, chim sơn ca hót, hoa anh đào cùng lúc nở rợp cả kinh đô.

Từ đó, Thế Tử được xem như là rồng thần của Tát Ta.

Với năng lực và dung mạo của mình, càng chứng thực điều đó ở trong lòng bá tánh.

Mặc dù Thiên Tử mới lên ngôi, nhưng không ai không rõ, kinh đô từ lâu đã sớm xem Hầu Thần Vương là Thiên Tuế của mình.

Trái phải một rồng một phụng.

Hoàng Đế kinh sợ, y hoảng loạn, cho nên liền liều mạng, dùng Thiên Sát Quân, sát hại Nhiếp Chính Vương, dùng gươm Thiên Hoàng của bao nhiêu triều đại Tát Ta ra hạ lệnh uy hiếp Hầu Thần Vương từ bỏ tất cả đến Nghiêng Thành.

Trước mũi gươm Thiên Hoàng, bất kể là ai, từ khất cái đến hoàng thất, đều phải phục tùng.

Hoàng Đế nắm được tâm của Tướng Quân, dùng đao sắt chặt đứt tơ duyên.

[NGƯỢC TÂM, FULL, CỔ ĐẠI] SÁCH NIỆM ĐƯỜNG LỆ - MỄ BỐIWhere stories live. Discover now