Дали наистина Лина ме обича?

956 70 43

Гледната точка на Лео:

Въпреки, че бях ядосан на Лина, не мислех, че баща ми беше прав.

- Лео не го слушай баща ти. Аз като човек, който разбира, ти казвам, че Лина е перфектно гадже. - погледна ме строго мама.

- Което си променя мнението за мен през 3 часа. Ще ѝ дам шанс, разбира се. - казах аз, докато си взимах пуканки, и си отидох е стаята.

Играх Fortnite цели 3 часа и спрях, защото телефонът ми не спря да звъни. Естествено беше Лина.

- Ало? Кво става Лина Джонсън? Изясни ли се със ангела и дявола в теб?

- Ха ха ха. Колко си забавен. Малее ама много си смешен бе Лео. - каза със сърказъм тя.

- Знам си. Та кво искаш?

- Сърдиш ли ми се ?

- Ми не знам... Ако човек, кото много си обичала и на който много си държала, изведнъж започва да се съмнява в отношенията ви, ти какво ще направиш?

- Лео... Не се съмнявам във връзката ни...

- Ами какво тогава?

- Ми просто... - започна да заеква тя.

- Просто като си готова за връзка ми звънни.  - ядосах се отново аз и ѝ затворих, след което си изключих телефона.
Реших да си легна, за да не мисля за нея повече.

На следващата сутрин в училище:

Беше ми странно да виждам Лина по коридорите и да не я поздравявам и целувам, но се наложи да го направя.

Имах 3 свободни часа един след друг и отидох в кафенето до училище. Там заварих Жасмин и една Сияна от съседния клас.

- Хей, момичета! Мога ли да седна при вас?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Хей, момичета! Мога ли да седна при вас?

- Къде е Лилина? - усмихна ми се Сияна.

- Ей тука отзад. Как не я забеляза ма Сисо? - сопна се Жасмин и погледнах назад. Лина стоеше заедно с едно къдраво момиче.

- Що не идеш при нея, ами стоиш при нас? - попита ме Сияна.

- Нещо като скарани сме. - отговотих аз и отидох до бара да си поръчам фреш. Докато чаках, някой да дойдеи да ми вземе поръчката, Лина дофтаса.

- Какво искаш?- озъбих ѝ се аз.

- Може ли да говорим?

- Ами не знам. Можем ли? - не успях да си сдържа смеха аз и тя изпуфтя. Дръпна ме за ръката и тръгна пред мен. Излязохме от кафенето и отидохме отстрани.

- Не искам да си ми сърдит. Какво да направя? - попита ме жално Лина.

- Ммм не знам.

- Искаш да кажа на всички, че сме гаджета ли? Това ли е? Ей сега ще го направя. - заяви тя и тръгна към училище. Мислех да я спра, но вместо това влезнах отново при момичетата и зачаках да видя каква дивотия ще направи Лина.

2 часа по-късно:

Трите ни свободни часа приключиха и тръгнах към стаята по психология, където ми беше следващият час.

Отворих вратата и влязох в кабинета където заварих класа на Лина.

- Лео имам още един час с 12 клас. За кво си дошъл? - попита ме господин Брандън.

- Имате още един час ли?

- Да. След този час съм с твоя клас, така че може да останеш. - каза ми господина и погледнах към Лина. Тя се взираше някак виновно в мен, но се изправи гордо.

- Хора, аз и Лео сме гаджета. - заяви тя и всички ни погледнаха. Аз ѝ се усмихнах и седнах до нея, докато всички бяха вперили погледи в нас.

- Много ли беше страшно, госпожице Джонсън? - прошепнах ѝ аз и си сложих ръката на крака ѝ.

- Бог знае какво ще си мислят сега за мен. И все пак го направих заради теб - каза тя и се целунхме, докато господина не гледаше.

Hei hora ✋🏻 nova glava shte ima utre. Syshto taka vie s koi iskate da e gadje Leo?

Lina

Erika

Jasmin

Nqkoq druga...

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!