w y s t ę p u j ą:

73 5 0

Ann Mayer [25 years old]

Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest.

Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Michael Hayboeck [ 26 years old]


Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety

Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Stefan Kraft [ 25 years old] 

Każdy ma coś bez czego nie może żyć.

Każdy ma coś bez czego nie może żyć

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Melanie Ziggler [27 years old]

 I want it, i got it.

Oven Ulrich [ 29 years old]

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oven Ulrich [ 29 years old]

Scrub is a guy who thinks he fly.

Scrub is a guy who thinks he fly

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Please don't leave me -  Michael Hayboeck -Where stories live. Discover now