С Лина официално сме гаджета.

888 55 7

Гледната точка на Лео

Щом Лина приключи с лекрката, пицата ни дойде и я нападнахме. Изядохме я бързо, след което оставих Лина у тях и се прибрах вкъщи.

Майка ми и баща ми стояха един до друг и си говореха нещо сериозно. Щом ме видяха ме извикаха при тях и аз го направих.

- Лео искаш ли майка ти и бебето да живеят с нас? - попита ме направо баща ми като не ме погледна в очите.

- Естествено, че да.

- Ето Вики, казах ти. Пренасяй си куфарите. - каза баща ми се качи в спалнята.

Нито той, нито майка ми изглеждаха в настроение. Баща ми пък беше нетипично разтроен.

- Мамо, какво става?

- Нищо, Лео. Ще ми помогнеш ли с куфарите? Отвън са. - каза мама и отидох да вкарам куфарите в спалнятана баща ми. Там го заварих да лежи по гръб и да се взира в тавана.

- Татко, кво става?

- Нищо. Багажа на майка ти го занеси в стаята на Ерика. Така де... В старата стая на Ерика.

- Мама няма ли да спи при теб?

- Не. Айде изчезвай. - каза ми той и продължи да се взира в тавана.

Стана ми ясно, защо е тъжен. Заради Ники и Ерика. Разбирах го, но нямаше какво да направя.

Оставих дрехите на мама в стаята на Ерика и отидох да си почина. Легнах си на леглото и писах на Лина.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!