Beyond my Wonderland (Starring: Julia Montes)

7.9K 134 58
  • Dedicated kay EBLIBADI!

[Beyond my Wonderland]

Starring: Julia Montes as ‘Lia Marie Montesaryo

Loading...

“If I won’t be able to get the job, it’ll be your fault!” bulyaw ko sa lalake na pahara-harang sa daraanan ko at sumisipul-sipol pa.  Nag-overtake na ako.

Pagkapasok sa kwarto na gaganapan ng job interview ay nakahinga ako ng maluwag. Wala pang tao! Yes!

Sa table ay nakita ko ang pangalan ng CEO: Keene Endrew Narcisso.

“Sosyal ng ‘Endrew’ niya, ha,” di ko mapigilang ikomento.

Maya-maya ay narinig kong bumukas yung pinto. Diniretso ko ang likod ko at inihanda ang ngiti para sa future boss ko. Dapat maganda ang first impression niya sa akin!

“Good morning, si---“

“So, I guess it would be really my fault if you won’t get this job,” at prenteng naupo siya sa swivel chair kung saan naroon ang mga katagang “CEO: Keene Endrew Narcisso.”

Napalunok ako. Welcome to my not-so-wonderland.

***

Author: A Julia FanFic! I love her sooo much! Ow-kay fine, a Julia Fanfic lang talaga siya. Isa po itong insert-your-dream-guy-beside-Julia story.

Beyond my WonderlandWhere stories live. Discover now