2 weeks

1K 42 16

Mọi người ơi , vì tuần này và tuần sau trường tui phải thi giữa kì II nên 2 tuần này tuii xin không cập nhật phần mới nhé ❤ Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn ❤ Thi xong tuii bù lại nhé ❤

[TinCan] One More Time Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ