Chapter 27: Battle between friends

1.1K 38 1

A/N:

It's Ave Versus Emeron place your bets! hahaha

 

(RINA POV)

 

DIRE-DIRETSO siya sa loob ng great hall at nang bigla siyang harangin ng mga kawal ng palasyo ay sinamaan niya ng tingin ang mga ito pero nang hindi pa rin siya pinaraan ng mga ito ay binigyan niya ng tag-isang sipa sa dibdib ang mga ito mabilis na hinalikan ng mga ito ang lupa. Kaya naman napanganga lang sa kanya ng ibang mga maharlika sa ginawa niya.

“Wala talagang kupas kahit kailan si Rina ano Marlon?” narinig niyang sabi ni Jeff sa katabi nitong si Marlon habang ang huli ay napailing-iling na lang.

“Anong problema Rina?” nagtatakang tanong sa kanya ni Ave habang nilalapitan siya.

“There are enemies inside the palace.”

“Vlad!” agad na sigaw ni Celine sa asawa. “You told me that every door in the palace were secured.”

“I didn’t know how the hell those fuckers get inside thepalace without being unnoticed.”

She saw Ave clenching his jaw trying to control his anger. “Emerson,  that fucking traitor knows where are the secret doors here.”

“Ave, wala na tayong panahon  para mag-usap dito kailangan nating mailigtas si Reese.”

“That Reese isn’t the priority of the Vampire Coven Queen Rina we need to kill those hybrids who infiltrate the palace.” Agad naman na uminit ang ulo niya sa nagsalitang Elder.

“Reese is pregnant you idiot.” Narinig niyang napasinghap ang mga nasa loob ng great hall sa paraan ng pagsasalita niya sa isang elder. “And what do you mean she’s not a priority? If I where in her place and pregnant will you also say that to me? Or are you wishing your own death?” her voice may be calm but she notice  the anger radiating from her.

“Leave them alone.” Agad niyang napansin si Dr.  Rey na nagsalita at bilang isa sa kasapi ng council ay agad na pinakinggang ito ng mga elder. “Finish this problem on your own King Sebastian we will be on your side in case you need our help.”

Nakakaunawa naman na tumango ang asawa niya. “It’s my friend who made this shit so I will be the onewho will finish him.” hindi niya alam kung totohanin nito ang sinasabi nito kaya hindi pa rin  niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala at isa pa si Emerson ang ama ng dinadala ni Reese.

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!