PHIÊN NGOẠI V - SINH NHẬT QUỶ VƯƠNG

6.4K 242 353

PHIÊN NGOẠI V

SINH NHẬT QUỶ VƯƠNG

Ngày gần đây, một việc lớn khó lường đang tới gần.

Bởi vì việc này, trong lòng chúng quỷ tại chợ Quỷ đều hoảng sợ. Tạ Liên sau khi nghe nói cũng là cả kinh, giống đàn quỷ thần thần bí bí tiến đến báo cho hắn, cùng lo lắng lên: "Sinh nhật?"

"Đúng vậy!"

Đúng vậy. Chủ chợ Quỷ Hoa Thành, không biết sinh nhật tuổi bao nhiêu liền sắp tới!

Tạ Liên trở tay không kịp, một trận khẩn trương không tên, nói: "Này, này này này, trước kia sinh nhật Tam Lang đều qua như thế nào?"

Đàn quỷ phía sau tiếp trước, lung tung rối loạn mà đáp: "Rất náo nhiệt á!"

"Cũng không quá như thế, liền làm bậy một hồi đi......"

"Nhưng là thành chủ hắn căn bản không để ý tới a?"

Nghe xong câu này, Tạ Liên nói: "Cái gì gọi là không để ý tới?"

Một quỷ nói: "Chính là thành chủ hắn lão nhân gia, trước nay đều không qua sinh nhật."

(Lão nhân gia: không biết dịch qua tiếng Việt thế nào nên để vầy cho sang :v)

"Đúng vậy, trước nay hắn chưa bao giờ quản chúng ta tại sinh nhật hắn làm cái gì, cũng chưa bao giờ xem những lễ vật người khác đưa cả. Mỗi năm chính là tự chúng ta cười ngây ngô qua."

"Thành chủ hắn lão nhân gia là quý nhân hay quên, giống như căn bản đều không nhớ rõ sinh nhật của mình là ngày nào!"

Tạ Liên nghĩ nghĩ, lập tức hạ quyết tâm. Nếu sinh nhật trước, Hoa Thành đều không tổ chức, như vậy lần này, nhất định phải nghĩ cách đem đến cho hắn sáng tạo khác người, thú vị một chút, khiến hắn hôm đó có thể vô cùng cao hứng. Bằng không, hôm sinh nhật đó, chẳng phải là cùng sinh nhật không có hắn tham dự không có gì khác nhau sao?

Đầu tiên, quà sinh nhật là thứ nhất định phải đưa. Tạ Liên lâm vào trầm tư, nên đưa cái gì thì được?

Chúng quỷ cũng đều ba ba mà nhìn hắn, nói: "Tạ đạo trưởng, ngài đang suy nghĩ tặng thành chủ thứ gì sao?"

Tạ Liên nói: "Ừm. Nói ra thật xấu hổ, ta...... Không có biết rõ, thành chủ các ngươi sẽ thích thứ gì. Ta sợ vạn nhất ta đưa không hợp ý hắn......"

Heo đồ tể nói: "Haizzz, ngài mù thao cái gì tâm đâu, kỳ thật chỉ cần là đại bá công (ông bác)...... Tạ đạo trưởng ngươi đưa, ta xem thành chủ chúng ta đều sẽ vui vẻ vô cùng."

"Đúng vậy. Cho dù là đưa phế liệu hắn cũng khẳng định sẽ cao hứng, đại...... Đồ mà Tạ đạo trưởng đưa, cùng người khác đưa làm sao giống nhau cho được!"

Tạ Liên cười gượng hai tiếng, cảm thấy loại ý tưởng này không khỏi quá mức tùy tiện tự luyến, không trang trọng chân thành, nói: "Không thể nói như vậy, chọn lễ vật nhất định là phải dùng tấm lòng...... Chư vị có ý kiến gì không?"

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now