Chương 207

3.6K 279 134

Chương 207

". . . . . ."

Tuy rằng Hoa Thành chỉ nhìn lướt qua, nhưng Tạ Liên tin tưởng, hắn sẽ không đếm sai.

Hắn thấp giọng nói, ngoại trừ Tạ Liên thì không ai nghe được, Tạ Liên nhanh chóng nhìn quét qua một vòng.

Tất cả mọi người ở đây đều tay nắm tay, rốt cuộc là vào lúc nào, nhiều hơn một người?

Có phải đám Sư Thanh Huyền đếm sai hay không? Tạ Liên nói, "Các ngươi khẳng định có nhiều người như vậy sao? Không đếm sót chứ?"

Sư Thanh Huyền chắc chắn đáp, "Không có! Ngươi không phải nói nhân số rất trọng yếu sao, vì lẽ đó ta đếm đi đếm lại rất nhiều lần, trên đường đi cũng tính lại, chính xác một trăm bốn tám người. Sao vậy? Có cái gì không đúng hử?"

Trước mắt tạm thời không tiện nói rõ, tùy tiện để lộ chỉ gây nên hoang mang vô ích, cũng không thể để mọi người tại đây xác nhận lẫn nhau người nào bọn họ không quen biết, dù sao có quá nhiều người, bọn họ vốn dĩ cũng không biết hết tất cả. Ngay sau đó, Tạ Liên lắc đầu, "Không có, xác nhận thôi."

Những thuật sĩ bên kia thì càng không thể đếm sai rồi, đều là các nhà tự mình khai báo nhân số cho Thiên Nhãn Khai tính gộp lại. Mọi người còn có thể không rõ ràng môn hạ mình phái tới là bao nhiêu người ư?

Tạ Liên thấp giọng nói, "Tại sao lúc này lại có người trà trộn vào đây? Hắn muốn làm gì?"

Hoa Thành nói, "Hoặc là vừa bắt đầu đã trà trộn vào đây rồi, hoặc là theo đám thuật sĩ đồng thời trà trộn vào. Hơn nữa, khẳng định là người."

Chí ít thì không phải quỷ. Muốn tạo thành vòng tròn này nhất định tất cả đều phải là người sống, bằng không căn bản không thể thu hút và giam giữ lại những oán linh này.

Hơn nữa, người này tựa hồ tạm thời không muốn bại lộ. Bởi vì nếu như hắn đã trà trộn vào vòng tròn này, chỉ cần một mình hắn đột nhiên buông tay, xuất hiện lỗ thủng, trận pháp hỏng tất toàn quân bị diệt. Nhưng đến bây giờ vòng tròn vẫn ổn, cho thấy hắn vẫn còn hảo hảo ở đây mà đóng vai "Song sắt".

Vậy thì càng không thể manh động rồi. Nếu như người kia biết sự tồn tại của chính mình đã bị phát hiện, cũng không ai biết hắn có thể sẽ quay đầu bỏ chạy hay không. Nói cách khác, hiện tại, dưới tình huống bọn họ không muốn bị phát giác mà tìm được người hoặc là không cần phá hỏng trận mà vẫn bắt được người. Điều này, thật sự rất khó.

Bất quá, chỉ chốc lát sau Tạ Liên đã có biện pháp. Y nói, "Tam Lang, Tử Linh Điệp của đệ có thể chỉ truy đuổi mà không giết chết những oán linh này được không? Ta định nhờ đệ điều khiển chúng xua đuổi oán linh đi, đệ đồng ý chứ?"

Hoa Thành lập tức rõ ràng y muốn làm cái gì, "Có thể."

Nếu người này chủ động gia nhập, nói vậy hắn nhất định không phải nhân vật đơn giản, hoàn toàn không sợ những oán linh kia.

Như vậy, nghĩ ngược lại nếu như Hoa Thành điều khiển đám Tử Linh điệp bức oán linh hướng ra phía ngoài vòng tròn, chúng nó tất nhiên sẽ bị xua đuổi tán loạn, muốn lợi dụng sơ hở chạy đi. Gần như mỗi một người phàm cũng có thể trở thành lỗ thủng, chỉ có một người không phải.

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now