/036/

460 61 2

"Чиний зөв. Яг одоо чиний бодож байгаа хүн. Би. Би гэж байна."

"Үнэхээр ч-"

Төөрөгдөл дунд гацсан байсан ч одоо хариултаа олж авч чадах ганцхан л боломж байна.

Үүнийг ашиглах хэрэгтэй гэх бодол толгойд зурсхийн орж ирэх ба түүнээс би айх аа мэдэхгүй асууж орхив.

"Чи надад бүгдийг нь ярьж өгөх үү?Яаж намайг хамгаалсан аа, одоо би чамайг яаж хамгаалах талаар."

Чанёолын гэнэн мишээх инээмсэглэлийг хараад би хайлж буй мэт л болж байлаа.

Урьд өмнө нь би түүний ийм төрхийг тогтож харж байгаагүй болоод ч юм уу их сайхан юм.

"Бидэнд хангалттай цаг байгаа гэж найдъя Ча-"

"Чшш, битгий нэрээр минь дууд. Бидэнд цаг байгаа."

Тэр намайг орон дээрээ татан суулгаад ярьж эхлэв.

"Аашлин, сайн сонсоорой. Тэгээд бас надад нэг зүйлийг амалж чадах уу?"

"Юуг амлана гэж?"

"Намайг битгий үзэн ядаж жигшээрэй гуйя."

Ахиад л эргэлзээ.

"О-ойлголоо."

--Анна--

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.--Анна--Hi sweeties🙆🏻. Та нарынхаа хайранд умбаад л ойрын үед их жаргаж байна шүү. Үнэхээр их баярлалаа. Миний бяцхан бичвэрийг ингэж их дэмжиж байгаад. Би ФБ хаягтай болж байгаа шүү💛.
Anna Lunnare асуух зүйл байвал асуугаарай бас дараагийн хэсэгт бага зэрэг сэтгэл санаагаа бэлдээрэй кк😛💛. Laav💛.

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now