Phần 1

83 1 1

Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Du Bạo Hương Cô

CONVERT: LACMAITRANG

Truyện này do bạn ta Lacmaitrang CONVERT!

Giới thiệu cho mọi người xem và ủng hộ nha!

Người khác về hưu, nuôi cháu giữ trẻ quảng trường vũ.

Bùi Diệp về hưu, khắc kim nuôi tể giả người giấy (*).

Khắc kim trước đó: Rác rưởi trò chơi, lừa gạt khắc cũng không để tâm.

Khắc kim về sau: Thật là thơm! Ta không chỉ có thể khắc ta còn có thể lá gan!

Nuôi giả người giấy loại chuyện này đâu, nó là có thể đào dã tình thao, phong phú sau khi về hưu buồn tẻ nhân sinh, dưỡng hảo không chỉ có thể hữu tình, còn có thể... e mmm...

Tác giả định nghĩa Tags

Mạo hiểm nữ cường đế vương sát phạt quả đoán dễ dàng

Sau Khi Đại Lão Về HưuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!