Mạch đếm thời gian

2.8K 0 0

ét mạch mô phỏng mạch đếm cơ bản dùng IC đếm 7490 như sau:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

1. Phần tạo xung clock: Có thể dùng Tranistor hoặc IC nhưng thông thường ta dùng mạch tạo xung sử dụng IC NE555.

Sơ đồ mạch tạo xung:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

Sơ đồ chân NE555:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

2. IC đếm: Dùng IC 74LS90

Sơ đồ chân IC 7490:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

Sơ đồ cổng logic:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

* Chú ý:

+ Chân CP0: Chân để kích xung clock.

+MR1, MR2: chân reset.

+ Các chân Q0,Q1,Q2, Q3: Các ngõ ra của IC đếm để đưa vào Input của IC giải mã.

Đây là mạch đếm cơ bản đếm từ 0 đến 9. Ta có thể thiết kế đếm đến 1 số N bất kì bằng cách nối ngõ ra Q3( bit cao) của tầng thứ n đến chân CP0 của tầng thứ (n+1)

3. IC giải mã: Dùng IC 74LS48:

Các đầu vào từ A0 đến A3 tương ứng với các số BCD được chọn. LED sẽ hiển thị các số này theo bảng sau:

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

Từ sơ đồ cơ bản này ta thiết kế mạch đồng hồ số. Sơ đồ mô phỏng của mạch đồng hồ số :

Click vào hình để xem ở kích thước nguyên gốc

Mạch này không đếm từ 00:00:00 đến 99:99:99 mà sẽ đếm đến 23:59:59.

Vì đây là mạch đồng hồ nên xung clock đưa vào phải có chu kì 1giây( tần số 1Hz).

Đối với IC điều khiển việc đếm giây, ngay lúc LED hiển thị chuyển từ trạng thái 59 giây sang 60 giây , ta dùng IC 7408 (Cổng AND đầu tiên từ trên xuống) để Reset IC 7490 thứ nhất. Lúc này chân Reset sẽ cùng trạng thái với đầu ra của cổng AND thứ nhất ( mức 1) , đầu ra này còn được nối với chân xung clock CP0 của IC đếm phút. Một xung clock được kích và IC đếm phút đếm lên 1 đơn vị.

Tương tự như thế đối với IC đếm phút . Riêng đối với IC đếm giờ, trạng thái nó làm cho LED hiển thị 24 cũng chính là lúc nó Reset. Số nhị phân tương ứng của 2 là Q3Q2Q1Q0=0010 và của 4 là Q3Q2Q1Q0=0100. Vì vậy đầu ra tại Q1 của IC đếm giờ ( đếm hàng chục) và Q2 của IC đếm giờ ( đếm hàng đơn vị) được đưa vào 7408( cổng AND thứ 3 từ trên xuống) . Đầu ra từ cổng AND này sẽ được đưa vào chân Reset của 2 IC đếm giờ. Vì vậy trạng thái tiếp theo sẽ là 00:00:00.

Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_posts.asp?TID=881&PN=1#ixzz12iH7QNdc

Mạch đếm thời gianĐọc truyện này MIỄN PHÍ!