intro

427 49 19

title : em là nhà

author : lis

-
bae joohyun | purplebae

' lấy chị đi rồi ngày nào chị cũng nấu cơm cho em ăn! '

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' lấy chị đi rồi ngày nào chị cũng nấu cơm cho em ăn! '

kang seulgi | kanggigi

' chị chỉ muốn nhảy một bước tới trái tim em mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' chị chỉ muốn nhảy một bước tới trái tim em mà thôi....  '

park sooyoung | joypark

' chị ơi chị có nghe thấy gì không, trái tim em đang gào thét muốn chị đây này! '

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' chị ơi chị có nghe thấy gì không, trái tim em đang gào thét muốn chị đây này! '

son seungwan | wandyy

' giọng chị hay nhất là khi gọi tên em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' giọng chị hay nhất là khi gọi tên em..'

park chaeyoung | chaengpark

' rồi em ăn luôn cả đầu bếp được không chị? '

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' rồi em ăn luôn cả đầu bếp được không chị? '

manoban lalisa | lalalalisa

' chị chỉ cần nhích một cái là em cũng đổ đứ đừ rồi! '

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' chị chỉ cần nhích một cái là em cũng đổ đứ đừ rồi! '

kim jennie | jennierubyjane

' chị chỉ cần biết sooyoung có cần chị không thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' chị chỉ cần biết sooyoung có cần chị không thôi.... '

kim jisoo | chichookim

' khi chị gọi tên em, em chỉ muốn chạy tới bên chị ngay lập tức thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

' khi chị gọi tên em, em chỉ muốn chạy tới bên chị ngay lập tức thôi... '

-
một; blackvelvet ra khơi đây ~
hai; couple hơi lạ đúng không nào? thật ra thì tớ ship theo cảm nhận thôi. một phần là do bản thân và con bạn thân thích chichoo nữa.....
ba; tôn trọng chất xám của tớ
bốn; lis - 240219

blackvelvet ; em là nhàNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ