Thư của Tổng Giám đốc cong ty honda viet nam

577 0 0

Honda Việt Nam - Công dân tích cực của đất nước

Ngay từ khi thành lập vào năm 1996, Honda Việt Nam đã hoạt động theo nguyên tắc sụ phát triển của công ty luôn gắn liền với việc đóng góp xây dựng cộng đồng.

Honda Việt Nam phấn đấu để trở thành một công dân tích cực của đất nước thông qua việc mang lại niềm vui và an toàn cho người dân Việt Nam

Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" chính là cam kết của chúng tôi và truyền tải thông điệp mà chúng tôi thể hiện trong các hoạt động thường ngày. Chúng tôi nỗ lực cung cấp các sản phẩm chất lượng toàn cầu với giá cả hợp lý, vì sự hài lòng cao nhất của khách hàng Việt Nam. Chúng tôi đã mở rộng sản lượng sản xuất và năng lực sản xuất, phát triển đào tạo, chuyển giao công nghệ, thực hiện nội địa hóa, xuất khẩu và nhiều hoạt động khác để có thể vượt trên cả sự mong đợi của khách hàng, đóng góp cho sự phát triển của nên công nghiệp đất nước.

Hơn thế nữa chúng tôi cũng tham gia tích cực vào rất nhiều các hoạt động xã hội, như hỗ trợ học sinh, sinh viên, tổ chức các chương trình văn hóa và đào tạo lái xe an toàn. Đó chính là những cố gắng của chúng tôi trong việc góp phần xây dựng một môi trường lành mạnh cho xã hội.

Chúng tôi có mặt ở đây vì các bạn và chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để trở thành một công ty được xã hội mong đợi.

Koji Onishi

Tổng Giám đốc

Honda Việt Nam

Honda VietnamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!