Лина и Виктория се запознават лично

897 66 7

Гледната точка на Лина :

Въобще не бях пияна просто се преструвах. Исках да стана малко по-лошо момиче. Исках вече да правя секс с Лео. Исках да сме гаджета и непрекъснато да правим секс. Всичко това можеше и да е реалност, ако стана малко по-гадна, лоша и груба.

Щом стигнахме къщата им, направо ахнах. Беше като дворец. Влязохме вътре и заварихме майка му (Виктория) да говори с баща му и Ники.

- О Лео да не забрави нещо? - попита Джейкъб

- Не. С Лина ще останем тук тази вечер.

- Ери къде е? - попита Виктория

- Май остана с гаджето ѝ на партито. - отговори Лео.

- Как така? О не, не. Отивай да я забереш. Как така ша има гадже? - ядоса се Ники.

- Ама тя може би си идва.

- Не. Отивайте. Айде. Тръгвай да я докараш. - заповяда Ники и с Лео тръгнахме пак към Филип.

В колата му:

- Защо майка ти беше у вас? - попитах го аз.

- Не знам.

- А сега къде ще търсим Ерика?

- Няма да я търсим. Ще си купим водка, ще се върнем и ще се напием вкъщи.

- Ууу... Обичам те. - ухилих му се аз и го целунах по бузата, а той се дръпна.

- Престани.

- Защо се дърпаш?

- Не искам да правиш каквото и да е с мен, докато си пияна. - каза сърдито той и слезнахме до магазина.

Отново в къщата на Лео:

Казахме на Ники, че Ерика е у приятелка и се качихме в стаята му.

Казахме на Ники, че Ерика е у приятелка и се качихме в стаята му

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Лол стаята ти е наистина много яка.

- Ти не си видяла терасата. И стаята на Ерика. Честно казано след малкия ремонт всичко стана много по-готино. - каза той и отидохме на терасата му.

- лол

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- лол. Наистина е яко.

- Искаш ли тука да стоим? - попита ме той.

- Все тая... Щом има алкохол значи съм там. - отговприх аз и седнахме на дивана, един до друг.

- Ох за малко да забравя, че си пияна.

- Не съм пияна. От одеве се преструвам на тъпа, защото мислих, че така повече ще ме харесваш.

- Моля? - изсмя се той.

- Ами да... Знам, че е тъпо, ама чак сега го осъзнавам.

- Обичам те когато си себе си. Тоест винаги, любов моя. - каза той и ме погали по крака.

- Аз също те обичам , когато не се правиш на какъвто не си. - отвърнах аз и седнах в скута му.

Той остави водката на страна и сложи ръцете си на кръста ми. Лео започна да си играе с кичур от косата ми, а аз започнах да галя набъбналата му брада.

- Обръсни се. Мразя да имаш брада.

- О я... - извъртя глава Лео и ме остави да легна на дивана. После се настани върху мен и започна да целува врата ми, а този път аз си играх с косата му.

- Лео къде си? - чухме да казва майката на Лео от неговата стая и спряхме. Изтичахме в стаята на Лео и видяхме Виктория да му гледа нещата на бюрото.

- Какво правиш мамо?

- О гледах ти снимките на бюрото. О, а тя гадже ли ти е? - попита майка му и ме погледна усмихнато.

- Ами не точно. И все пак това е Лина. Вие се познавате, но не лично. - посочи ме Лео и се здрависах с Виктория.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!