Nhân Quả Báo Ứng Vấn-Đáp

4K 11 2

Vấn đáp 1 số thắc mắc của bạn đọc
Hỏi: vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó?

Đáp: - Lúc con vật bị giết lòng đầy kinh hoàng oán giận, hồn phách khó siêu và thường theo kẻ thủ ác chờ lúc phước của họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết.

Hòa thượng mỉm cười nói tiếp:

- Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh, hành vi... Ví như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp như thư sinh, kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia, kẻ làm ruộng có dáng nông phu, kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân.

Riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu độc... và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sao khi chết họ sẽ thành loài đó.

Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt.

Điều này dễ hiểu thôi, gần trường học, sẽ làm quen với tính hiếu học. Chơi với kẻ đánh bạc, sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh, sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật, vì "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

Những kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng, tất nhiên bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chức họa tai, một khi phúc suy, thì báo ứng đến.

Giới sát

*****

vừa qua con nghe giảng về giới sát mà con khổ tâm vô cùng.

Giảng sư hỏi:

- Có điều gì thắc mắc thì cô cứ nêu.

- Bạch Ðại đức, cái giường của mẹ con nằm ngủ có rất nhiều rệp, chúng cắn mẹ con đến phát sinh bệnh tật. Bây giờ con phải biết làm sao với lũ rệp đó?

Giảng sư hỏi:

- Mạng sống của mẹ cô quý hay con rệp quý?

- Dạ, dĩ nhiên mạng sống của mẹ con phải quý hơn.

- Vậy thì hãy bắt những con rệp ấy quẳng chúng đi.

Cô trợn mắt nhìn vị giảng sư:

- Nếu thế chúng sẽ chết và như vậy con sẽ phạm vào giới sát.

Vị giảng sư đáp:

- Vậy thì cô để cho những con rệp ấy sống, để cho mẹ cô chết.

Vương cư sĩ hỏi: - Thầy nọ bói cô ấy mấy năm nữa đi vào quan vận, không có tài vận, vì vậy không cho giữ chức Tổng giám đốc công ty, nói như thế là vô lý. Xin thầy khai thị.

Đáp: - Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận. Đây chính là thời vận, cho nên nói " Thời tới thì phát huy", vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt.

Nhân-quả và Nghiệp báoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!