Chapter 13

3.4K 100 5

Let's Not Fall In Love

By: CatchMe

CHAPTER 13

TAPOS nang mag-ayos si Niccaila ng kanyang gamit sa kwarto ni Blake. Kasalukuyan siyang nasa mansion ng pamilya ni Blake matapos siya nitong iwanan doon. May dadalohan pa raw umano ito na isang noontime show kaya naiwan siyang mag-isa at tanging kasama ay mga katulong ng mga Mondragon. Wala rin kasi ang lola nito dahil araw-araw itong nagre-report sa hotel bilang chairman. Ang ibang kapatid naman ni Blake na ipinakilala nito sa kanya kanina nang maabutan nila na sina Rossell at Light ay may kanya-kanyang trabaho. Habang ang isang kapatid nito ay nasa Amerika.

Napalingon siya nang marinig ng katok mula sa pintuan kaya tumayo siya at binuksan iyon.

"Ma'am, nakahanda na po ang mesa para sa tanghalian," magalang na wika ng katulong.

"Sige, susunod na ako. At saka 'pwede bang Niccaila na lang ang itawag mo sa akin? Hindi kasi ako sanay na tawaging ma'am kasi hindi naman ako teacher," biro niya sa natawang katulong.

"Palabiro pala kayo, Ma'am-"

"Ops!"

"Ay, este Niccaila pala," pagtatama nito habang natatawa.

Sumunod naman siya rito nang lumabas sa kwarto saka siya nito itinuro sa hapag-kainan na puno ng pagkain. May isang katulong pang nakatayo sa gilid ng mesa at magalang siyang binati bago ipinaghila ng upuan,

"Salamat," nakangiti siyang tumingin rito na ipinagsalin siya ng malamig na orange juice sa kanyang baso. "Tara, sumabay na kayo sa akin."

"Naku, huwag na po at mamaya na kami. Sabay-sabay kasi kaming mga katulong na kumain sa dirty kitchen kaya mauna na po kayo," tanggi ng mga ito.

"Eh, di, doon na rin ako kakain sa dirty kitchen, para sabay-sabay na tayong kumain. Tara na," masayang wika niya saka tumayo.

"Pero...b-baka pagalitan po tayo ni Sir Blake kapag nalaman niyang sa dirty kitchen kayo kumain."

"Ano ba naman kayo? Wala naman dito ang Sir niyo, ah? Saka, ituring niyo na lang ako na kaibigan. Hindi naman ako sanay sa ganitong buhay dahil tulad niyo, mahirap din ako. Kaya okay lang sa akin kahit na sa dirty kitchen din ako kakain."

Wala nang nagawa ang mga katulong nang magpumilit siyang sumabay sa mga itong kumain sa dirty kitchen. Kahit na ngayon lang niya nakilala ang mga ito ay naging magaan naman loob niya at nakakita siya ng bagong mga kaibigan sa katauhan ng mga katulong ng kanyang asawa.

"WHERE IS NICCAILA?" magkasalubong ang mga kilay ni Blake ng harapin si Junalou. Ang kawaksi nila kung saan niya inahabilin ang kanyang asawa nang umalis siya kanina.

"Eh, Sir, may pinuntahan po siya at babalik din naman daw kaagad," sagot nito.

"At saan naman daw siya pumunta?"

"Hindi po sinabi, Sir, eh."

Napabuga ng hangin si Blake saka tumingin sa kanyang suot na wrist watch. Mag-aalas sais na ng gabi at wala pa rin ito?

Kinuha niya ang kanyang cell phone at tinawagan ito. Ngunit mahina siyang napamura nang malamang unattended iyon kaya tinalikuran na lamang niya ang kaharap na kawaksi at umakyat sa kanyang kwarto.

"WHERE HAVE YOU BEEN?"

Gulat na napahawak sa kanyang dibdib si Niccailla nang pumasok siya sa kwarto. Agad na sumalubong sa kanya ang seryosong mukha ni Blake na ewan niya kung galit ba ito sa kanya o ano.

"May pinuntahan lang ako," aniyang mahinang isinara ang pinto.

"Where?"

"Sa mall nagkita kasi kami ng kaibigan ko," tugon niya.

"At ganyan ang ayos mo?!"

"Bakit? Ano ba ang masama sa ayos ko?" balik tanong niya rito na pinasadahan pa ng tingin ang suot niyang puting blouse at skinny jeans na pinarisan ng one inch flat sandal. "Okay naman 'to, ah?"

"Para sa 'yo, okay na 'yang suot mo. Pero paano kung nakita ka ng mga reporter na ganyan ang ayos mo? Hindi ka ba nakikinig sa sinasabi ko sa 'yo dati? You have to wear those clothes na binili ko para sa 'yo!"

"Eh, sa mall nga lang ako pumunta at saka sino naman ang mag-aaksaya ng panahon para pansinin ako roon? Hindi naman ako sikat tulad mo para habulin ng mga reporter."

"Kahit na! Kailangan mo pa ring maging handa just in case na makilala ka ng mga reporter that you are my wife."

"Paano naman nila ako makikilala, eh, hindi naman nila ako nakita."

"So, you're not watching the news? O kahit magbasa man lang ng 'dyaryo?"

"Hindi. Bakit?" nagsalubong ang mga kilay niya nang iabot nito sa kanya ang tabloid.

"This is what I mean," anito.

Nanlaki naman ang mga mata niya nang makita ang larawan nila ni Blake sa front page ng tabloid kapwa nakangiti habang si Blake ay nakayakap sa bewang niya. Kuha iyon sa araw ng kasal nilang dalawa noong isang araw lang.

"Hindi ko alam ito, paanong...ibinalita mo na ba na nag-asawa ka na?" pag-iiba niya sa tanong.

"Nope, someone sent that photos sa isang reporter kaya hindi kaagad ako nakabalik dito dahil inimbetahan pa ako sa ilang interviews about that photos."

"Eh, ano naman ang sinabi?"

"Ofcourse I have to tell them the truth na totoo nga ang mga larawan na iyan. Kaya kailangan mong mag-ingat sa bawat galaw mo, lalo na kapag may reporter na nagtanong sa 'yo."

Napaisip siya habang napakagat sa kanyang pang-ibabang labi saka sandali siyang hindi umimik ganoon din si Blake na nakatingin lang sa kanya. Kung lumabas na sa T.V at mga 'dyaryo ang pagpapakasal niya kay Blake, malamang alam na ng pamilya niya na nag-asawa na siya?

"Oh, my god!" napatakip siya sa kanyang mukha gamit ang kanyang palad saka nagmamadaling kinuha ang kanyang cell phone sa bag. At napangiwi siya nang malamang naka-off iyon. Malamang ay low battery na iyon dahil ilang araw na niyang hindi iyon na-charge.

"Why?" tanong ni Blake.

"I think alam na ng pamilya ko na nag-asawa na ako," aniya nang hindi na nakasagot si Blake nang kapwa sila makarinig ng katok sa pinto saka ang pagbukas niyon at iniluwa ang masayang mukha ng Lola ni Blake na kakarating lang mula sa Golden TRE hotel.

-----

Let me know your thoughts about this story.. ^_^

LET'S NOT FALL IN LOVEBasahin ang storyang ito ng LIBRE!