/031/

460 65 4

"Юу гэсэн үг юм?"

"Одоо муур хулгана болж тоглох оо болъцгооё. Чанёолын талаар битгий судлаад бай. Чи түүнийг өөрчлөөд байна."

Энэ хүн юу яриад байгааг би нэг л ойлгож өгөхгүй байх нь тэр. Юуг өөрчлөөд, юуг судлах аа болино гэж?

"Чи тэр Нагиса нь юм уу?"

"Түүнийг мэддэг байх нь."

Тэгэхээр энэ биш байж.
Энэ Нагиса биш.

Нэг харахад л Чанёолын бие дэх нэгэн намайг багалзуурдаад хананд шахсан байв.

"Т-тавиач, т-тусл"

"Ахиад чи битгий энд орж ир. Чанёол гэдэг хүнийг март. Эс бөгөөс-"

Түүний нүд рүү би ширтэж байлаа.

"Я-яана г-г-гэж"

Нүд минь улайж, амьсгаа минь боогдож байв.

"Надаар тасар татуулна гэж мэдээрэй."

Тэгээд би бага багаар сулбайн унасан гэдгээ анзаарсан юм.

Тэгээд би бага багаар сулбайн унасан гэдгээ анзаарсан юм

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
--Анна--

Та нар ер нь сэтгэлийн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Би нэг өдөр зэрэг бүх update-аа хийгээд алж өгнө кк.
Таалагдсан бол сэтгэгдлээ үлдээгээрэй бас та нар цаашид юу болно гэж бодож байгаа бичээрэй.
Good night my lovers🙈💛

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now