Филип заплашва Лина

964 67 5

Гледната точка на Лина :

Щом Лео излезе от стаята Ерика ми стисна ръцете и ме погледна жално.

- Как си? - попита ме тя.

- Добре... Предполагам.

- Знам, че са те изнасилили. Можеш да говориш с мен. - каза тя и очите ми се напълнига със сълзи като си представих лицето на Филип.

Ерика се приближи към мен и ме прегърна. Аз не се сдържах и заплаках на рамото ѝ. Тя погали коста ми и ми каза да се успокоя. Изтрих сълзите си и се отделих от прегръдката ѝ.

- Защо си загрижена за мен? - попитах я подизрително аз.

- Ами... Това което стана с мен и Лео е подобно на твоето. Разбирам те. Но ще е по-добре, ако ми обясниш какво е станало.

Разказах на Ерика всичко което се случи. Казах ѝ, че не съм пушила трева, а прошсто си дърпах от цигарите на другите и пих алкохол. Казах ѝ, че не съм флиртувала с момчета, но заради Мария се навих да спя с Филип. Казах ѝ, че от начало исках да се чукам с него, защото мислех, че ще е приятно,  но след като той разбра, че дъм девствена започна да ме обижда и удря след което направи каквото направи. Докато разказвах историята се разплаках няколко пъти, а Ерика не спря да повтаря, че чувстата са ѝ познати.

- Мила аз преживях почти същото. И то отново днес. Само че не съм се заровила да плача. Стегни се. - усмихна ми се тя.

- Лесно ви е на вас известните деца.

- О бого. Повярвай ми доста по-трудно ни е на нас. А на теб какво ти е? Имаш супер якото гадже , което съм сигурна, че те обича и ще те пази, а да не говорим колко го бива в леглото.

- С теб май ще си станем приятелки. - усмихнах и се и аз и я прегърнах.

- Радвам се. А сега ще те оставя и ще извикам Лео. - каза тя и тръгна да става, но аз я дръпнах за ръката.

- Остани при нас. Лео няма да има против.

- Нави ме. Само да ида да го извикам и се връщам. - засмя се тя и изтича да доведе Лео.

Изкарах си телефона, за да изтрия снимките от историята ми и видях, че Филип ми беше писал.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Разплаках се, но после веднага изтрих сълзите си, защото чух Лео и Ерика да идват

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Разплаках се, но после веднага изтрих сълзите си, защото чух Лео и Ерика да идват.

- Как си Лина? - попита ме Лео и ме прегърна.

- Добре. - казах с треперещ глас аз и не го погледнах в очите. Той усети, че ми има нещо и повдигна главата ми като постави пръстите си под брадичката ми.

- Какво ти е прекрасна моя?

- Нищо. Нищо ми няма просто съл стресната все още. Сега ще играем ли?

- О вярно. Ерика дай монополито. - каза Лео, Ерика подаде играта и започнахме да играем.

In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!