Chapter 26: Trusted Allies

1.1K 36 1

A/N:

If your thinking kung bakit ako nagmamadali mag update ayyy dahil.... overload ang utak ko ngayon kaya naman etooo tuloy tuloy ang scene sa utak ko kaya naman ura-urada ako mg update baka kasi mawala pa saka to compensate na rin sa ilang months na hindi ako nakakapag update hehe... bawing-bawi naman siguro ako nito ano? :P  Kaya sorry kung hindi edited ung mga chapters hihi

  

(Ave POV)

KITANG-kita niya ang mga reaksyon ng mga kasama nila sa malaking bulwagan nang magpakilala ang dalawa niyang kaibigan at sabihin kung sino ba talaga ang mga ito. Maging ang mga elder ay nakatingin lang sa kanila at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Hindi niya maiwasang mapangisi.

“Well then everyone allow me to introduce my two powerful ally.” Agad na iminuwestra niya ang dalawang kaibigan na nasa harap niya. “Meet Alpha Marlon the long lost son of Alpha Logan from the Moon shadow Pack the most powerful pack around the world and now with merge with the Moon guardian pack they are now called the Shadow Guardian Pack that was now led by Alpha Marlon along side with his two betas.” Kapagkuwan ay binalingan niya si Jeff. “And lastly PrinceJefferson Mifilliel the half breed Prince yet the sole heir of the Witch coven and now here to assist us to the upcoming war along side with his mother Queen Amadea.” Sa huli ay binalingan niya ang mga kasamahan. “And these two powerful half breed will help us to win this war.”

            Halos lahat ay nakatanga lang sa kanya, sino ba naman kasi talaga mag-aakala na ang dalawang half- breed na kasakasama niya ay ganito pala kalakas that the half breed most of them loathe will have a great part on winning this war.

            “Now can I saw a piece of my mind?” aniya habang nakatingin sa mga ito. “Get ready to fight in a war.” And the chaos erupted.

(RINA POV)

HANGGANG ngayon hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pinaggagawa ng kanyang asawa nang wala man lang sinasabi sa kanya. Pero sabagay noon pa man ang palage na lang siya nitong sinusupresa at hanggang ngayon pa rin ay ganoon ang ginagawa nito pero sana man lang sinabi niya hindi ba?

Kaya ngayon eto siya inaantay niya ang asawa na lumabas sa great hall kung saan kinakausap nito ang mga high rangking royals kasama na rin ang mga elders pati na rin ang dalawang kaibigan na nag-grand entrance kanina. Iniwan ni Marlon ang dalawa nitong kasama na hindi pa rin bumabalik sa pagiging tao sa labas para bantayan si Cristine na wala namang ginawa kung hindi ang dumikit sa kanya habang si Eden ay katabi niya habang inaantay nila si Reese.

“Sa tingin niyo ano kayang pinag-uusapan nila?” tanong ni Cristine sa kanya habang kumakain ng ice cream na hindi niya alam kung saan nito nakuha.

“Hindi ko rin alam at sigurado naman akong walang balak na sabihin sa'tin ang mga 'yon.” Sabi niya habang nakatingin sa dalawang naglalakihang lobo na nasa tabi nito. “Teka sigurado ka bang may anti-rabies ang mga 'yan?”

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!