4

20.1K 181 0
                         

Unedited

Bago ko pa maikaway ang aking kamay para pumara sa paparating na taksi ng may tumigil na isang itim na Chevrolet Camaro sa aking harapan.

Napaatras ako sa pagaakalang may baba pero gulantang ako ng bumukas ang pintuan sa gilid ko. Halos panawin ako ng ulirat ng makita si Vaughn.

Ng makita ang matigas at madilim na mukha niya na direktang nakatingin sa kalsada. Ay agad na sumikdo ang boltaheng kaba sa aking dibdib.

"Sakay." Maotoridad na utos niya.

Dumoble ang paguros ng kaba sa aking dibdib ng maramdaman na parang galit ito. Ngumiwi ako.

Dahil sa pangalawang pagkakataon iniwan ko na naman kasi siyang magisa pagkatapos may mangyari sa amin. Yes, we did it again.

Luminga ako sa paligid para tingnan kung may mga emplyado bang nakakalat sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag ng wala naman bukod sa gwardiyang nakatalikod.

"If you won't come here in a second I'll forcely carry you inside." Nagbabagang turan niya sabay tingin sa akin ng nakakamatay na titig.

Dahil sa takot na may makakita sa amin ay walang pasabaling na sumakay ako. Hindi ko pa man naikabit ang seatbelt ng mabilis niyang kinabig ang manebila.

Napakapit ako sa upuan ng mabilis na pinaharutot niya ang sasakyan.

"S-sir! Dahan-dahan naman!" Sigaw ko ng tila babaliktad na ang sikmura ko sa paliko-liko niyang direksyon para iwasan ang mga sasakyan na nasa unahan namin.

"What did I told you?!" Ganting sigaw niya sa akin. "I said don't fvcking leave me while we just finished fvcki---"

"Sabi mo magpahinga ako! Kasi I'am still in sore. Ikaw naman kasi, limang ulit mo akong.. i-inano. Nakakapagud kaya!" Himotok ka at pinahiran ang mga luhang nagsulputan, di ko matukoy kung saan ito nangaling pero lintik tong mga to!

Siguro dahil sa mga sari-saring nangyari sa buhay ko ngayon. Una kay daddy, sa bahay at sa gastusin sa hospital. Pangalawa sa pinasok ko ngayong kasunduan.

Tapos kung paano niya pa ako sigawan. Nakakapanlumo. Masasabi ko na isang mumurahing babae lang talaga ang tingin niya sa akin.

"Fvck! Fvck it!" Malutong na mura niya at itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada.

Yumuko ako at tinabunan ang aking basang mukha. Nakakahiya.

Pangalawang ulit na niya akong nakitang umiyak. Tumigil ako sa paghinga para pigilan ito. Umaasang matikis ngunit imbes mas bumuhos pa ito.

How many times I've dreamed about us riding together, clasping each others hand while into sweet talks. But picturing us right now is far from it.

"Hey. Stop it." Marahan niyang kinuha ang aking palapulsuhan at ihinarap ako sa kanya.

I almost caught my breath as he carefully reach my face and caress it. Using his thumb he smudge my tears to each sides.

I can't help closing my eyes feeling his rough hand touching my cheeks. Although It weren't that smooth it didn't failed my spine to stiff.

Agad akong napamulat ng patakan niya ng halik ang aking labi.

"Silly. What I mean earlier is for us to stay cuddling. I hate thinking you always leave me after we did it. And for the record we did it ten times plus this dawn." Pagmamalaki niyang lahad sa akin.

Fire rose my cheek and surely torn now into red. Dumagundong ang halahak niya sa loob ng boung sasakyan.

"Tumigil ka nga! Nakakahiya kaya."

SecreTary [R-18]Where stories live. Discover now