Пролог: Малкото зайче

126 15 0
                         

Едно малко същество се появи в небесното царство. Не се знаеше на чий свят принадлежи - горния или долния. И тъй Господа и Дявола решиха, че най-доброто решение е да го оставят на човешкия свят.

Малкото момче нямаше име, според правилника трябва да се кръщава, когато се разбере какъв вид е... Правилникът винаги е бил странен. Тъй като нямало как да му викат, временните му родители, които се били познавали с Бога - винаги гледали малките новородени за по една година - наричали го зайче.

-Хей, зайче искаш ли да ти прочета една приказка? - казала майката. Тя прочете поредната вълшебна приказка, след което детето заспа. Последните родили се бяха демони, така че нямаше избор - тя седна да пише историята на сегашният крал на демоните, макар и да е само на 2 години. Трябва да му го връчат като порастне.

Привилата бяха строги...

1.Ангелите не могат да гледат Демоните в очите.
2.Ангелите не могат да разговарят с Демоните.
3.Дори и влезли в разговор не могат да споделят имената си.
4.Не могат да споделят възрастта си.
5.Не могат да разговарят в кой са се влюбили.
6.Не могат да споменават имена на братя или сестри.
7.Не могат да разказват лични истории.
8.Не могат да прекосяват границата между двата свята.
9.Не могат да споделят предмети.
10.Не могат да се докоснат, дори неволно.

Ако някое правило е нарушено ще бъде жестоко наказано с изключение на правило 2.

По този начин, всички живяха в мир.

О, хора не ме убивайте, знам че станаха много истории но тази идея цял ден ме човъркаше и трябваше да се примиря и да я напиша ♡

Два свята// JikookWhere stories live. Discover now