Giới thiệu nhân vật

81 11 8

Nam chính thứ nhất: Kudo Shinichi

Nam chính thứ nhất: Kudo Shinichi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thám tử miền Đông lừng danh sở hữu trí tuệ hơn người

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thám tử miền Đông lừng danh sở hữu trí tuệ hơn người. Sinh ngày 4/5. Cậu là con của nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng Kudo Yusaku và Kudo Yukiko-một nữ diễn viên tài năng từng làm say đắm trái tim của hàng triệu đàn ông trên thế giới. Shinichi có một người em gái tên Kudo Yuri. Yuri cực kì thông minh và nhạy bén. Shinichi là một thiên tài bóng đá rất hâm mộ Ray Curtis. Ngoài là thiên tài bóng đá, mọi người cũng có thể gọi cậu là một thiên tài violin. Shinichi có cô bạn thân thuở nhỏ tên là Mouri Ran. Hai người rất thân nhau và học cùng lớp với nhau 11 năm từ lớp 1 đến giờ.

Vợ chồng ông Kudo:

Vợ chồng ông Kudo:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kudo Yuri:

Kudo Yuri:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[KaiShin] Nếu tớ tìm thấy cỏ 4 lá, cậu sẽ ở bên cạnh tớ chứ?Where stories live. Discover now