Forever I'll be your prince and Forever you'll be my princess (PROLOGUE)

451K 3.5K 345
                         

Prologue

                Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ako kasi hindi. Imposible namang mahalin mo ang isang tao sa unang pagkakita mo pa lang sa kanya. Siguro magugustuhan mo siya, pero mahal? I doubt.

                I have a different take when it comes to love. Para sa akin, ang love ay isang malalim na bagay.

Para masabi kong mahal ko na ang isang tao, dapat kilala ko na siya, marami na kaming napagsamahan, tanggap ko siya kahit ano pa siya at higit sa lahat, kaya kong isakripisyo ang lahat para sa kanya.

                Dati akala ko mahirap makahanap ng pagmamahal. Mahirap humanap ng taong compatible sa iyo, mahirap humanap ng taong matatanggap mo, at mahirap humanap ng tao na kaya mong pagsakripiyuhan. Isa pa, mahirap makahanap ng taong kayang mahalin ako. Hindi naman ako perpekto. Masyado akong madaming problema pero kahit ganoon, hindi ko ni minsan inisip na sumuko.

                Pero siguro nga sa mundong ito, ang taong nakalaan sa iyo ay ang taong magpupuno sa iyo. Kasi ako, noong susuko na siya, nahanap niya ako. At simula ng araw na iyon, hanggang ngayon... Nandito kami, magkasamang hinaharap bawat problema. At masaya ako kasi, sa wakas, nahanap ko na ang taong masasabi kong ‘mahal’ ko.

[EDITING] Forever I'll be your Prince and Forever you'll be my Princess <3Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon