For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Trac nghiem mon linh kien dien tu

2.2K 0 1

MÔN: CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ

Câu hỏi loại 1:

1/ Theo lý thuyết dải năng lượng của vật chất thì độ rộng vùng cấm EG của chất bán

dẫn có giá trị:

a EG = 0eV

b EG > 6eV

c EG = 0eV ÷ 6eV

d EG = 0eV ÷ 2eV

2/ Các tính chất vật lý điện cơ bản của chất điện môi là: hằng số điện môi ε, độ tổn

hao điện môi (Pa),

độ bền về điện Eđ.t., nhiệt độ chịu đựng và điện trở cách điện.

a Đúng.

b Sai.

3/ Dựa theo lịch sử phát triển của công nghệ điện tử thì cấu kiện điện tử được chia

làm 5 loại là cấu kiện điện tử

chân không, cấu kiện điện tử bán dẫn, cấu kiện vi mạch, cấu kiện điện tử nanô.

a Sai

b Đúng

4/ Hệ số nhiệt của điện trở suất α biểu thị:

A Sự thay đổi của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi 1độ C .

B Sự thay đổi của điện trở khi nhiệt độ thay đổi 1độ C

C Sự tăng của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi 1 độ C .

D Sự thay đổi của điện trở suất khi nhiệt độ thay đổi một khoảng là ∆t.

5/ Tính dẫn điện của chất bán dẫn tạp loại N do:

a Các i-on âm quyết định.

b Hạt dẫn điện tử và hạt dẫn lỗ trống quyết định.

c Hạt dẫn lỗ trống quyết định.

d Hạt dẫn điện tử quyết đinh.

6/ Tính dẫn điện của chất bán dẫn tạp loại P do:

A Các i-on âm quyết định.

B Hạt dẫn điện tử quyết định

C Hạt dẫn điện tử và hạt dẫn lỗ trống quyết định

D Hạt dẫn lỗ trống quyết định

7/ Các tính chất đặc trưng cho vật liệu từ là độ từ thẩm tương đối (µr), điện trở suất

(ρ), hệ số nhiệt của điện trở suất (α).

a Đúng

b Sai

8/ Tại nhiệt độ phòng, một miếng tinh thể silic nguyên chất hoạt động giống như

a Chất cách điện

b Một đoạn dây đồng.

c Chất dẫn điện

d Một nguồn điện

9/ Dòng điện trong chất điện môi gồm có 2 thành phần là

a Dòng điện phân cực và dòng điện rò

Trac nghiem mon linh kien dien tuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!