bo cong an

2.9K 0 1

Hệ thống Tổ chức

Hệ thống tổ chức được tổ chức thành 4 cấp, bao gồm:

Bộ Công an;

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Công an xã, phường, thị trấn. [1]

Cơ cấu tổ chức của Bộ

Lãnh đạo Bộ

Bộ trưởng

Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương [2].

Thứ trưởng

Nguyễn Khánh Toàn,TS, Thứ trưởng Thường trực, Thượng tướng, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương[3];

Lê Thế Tiệm, TS,Thượng tướng; Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương[4];

Nguyễn Văn Hưởng, Thượng tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[5];

Đặng Văn Hiếu, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[6];

Trần Đại Quang, GS, TS, Trung tướng, Ủy viên BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương[7];

Bùi Văn Nam, Trung tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. [8].

Lê Quý Vương, Trung tướng, Tiến sỹ, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương.[9];

Phạm Minh Chính, PGS.TS, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;

Tô Lâm,PGS TS, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương;

Phạm Quý Ngọ, Trung tướng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. [10]

Đơn vị trực thuộc Bộ trưởng (Khối V)

Văn phòng Bộ (V11) - Chánh Văn phòng: Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng [11]

Vụ Hợp tác Quốc tế (V12) - Vụ trưởng: Thiếu tướng Trần Gia Cường [12]

Viện Chiến lược và Khoa học Công an (V21) - Viện trưởng: Thiếu tướng Trương Như Vương [13]

Vụ Pháp chế (V19) - Vụ trưởng: Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh [14]

Cục Tài chính (V22) - Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Tiến Bền

Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (V28) - Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận[cần dẫn nguồn]

Thanh tra Bộ Công an (V24) - Chánh Thanh tra: Thiếu tướng Nguyến Thế Báu [15]

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (V31)[cần dẫn nguồn]

Tổng Cục An ninh I (An ninh Đối ngoại)

Tổng Cục trưởng: Trung tướng Tô Lâm (được bổ nhiệm lên thứ trưởng ngày 13/08/2010) [16]

bo cong anĐọc truyện này MIỄN PHÍ!