Tulang Duplo

34.4K 108 83

Tulang Duplo Script

Piyesa ng tulang duplo

Denisse Adrianne Gomez.

Panimula:

Kayo ay makinig ako'y magkukwento,
Nitong nalimutang sinaunang duplo;
Sa tuwing may patay sa Rayap kong baryo

Nagkakagulo ang lahat ng tao.

Bibigkas ng tulang pawang lamang-isip,
Ang manganonood ay bumubungisngis;
Dahil sa salitang nilagyan ng bagwis
Pati namataya'y hindi makaidlip.

Hari at mga kalahok:

Ama namin.. (Magdadalasal para sa namatayan)

Hari: 

“Numeracion”

Kalahok:

“Tribulacion.”

Hari: 

Mga kababayan, mga kapatid

Isang pagbati lang ang ihahatid sa inyo

Bago magsimula ang laro duplo

Belyako’t belyaka, ay saki’y makinig

Munting reyna’y galit at naghihinagpis

Isang araw ang reyna ay nagsasampay

Umalis at kinuha ang iba pa

Ngunit nang siya’y bumalik

Minamahal na damit ay tila nawawala

Tagapaghatol: 

Ang sinunumang taong may kasalanan

Ay dapat maparuhasan, kaparuhasang hindi niya malilimutan

Siya ay nagtaksil sa reynang mapagmahal

Siya ay dapat mabulok sa bilangguan

Ang mapatunayang nangkasala, pupulitin sa kangkunggan.

Kamatayan ang sa kanyang nag-aabang.

Berdugo: 

Parusa’y igawad sa pilyo’t pangahas

Mahal na hari, may hawak na batas

Berdugo’y nandito, para tumupad

Sapagsasagawa ng utos liwasad

Hari: 

Kayo’y tumingin sa kaliwa’t sa kanan

Belyakang pang-tatlo’y inyong pagmasdan

Siya’y mukhang galante at innocente

Pero may nagsabi na siya’y na siya ang kumuha ng damit

Ng reynang aking iniibig

Belyako1:

Mawalang galang lang po, mahal na hari,

Maraming namamatay sa maling akala

Sa isinagawang hatol, ako’y tumutugis

Tulang DuploBasahin ang storyang ito ng LIBRE!