Chapter Seventy-Three

51.6K 849 8

NAKAUPO si Krystinia sa couch habang umiinom ng champagne at nakatanaw sa magandang view ng Brooklyn Bridge at New York skyline mula sa hotel suite ni Warrick nang bumukas ang pinto at pumasok ito. Tumayo siya mula sa couch at sinalubong ito. "Hello, husband! Nice view from your room."

Muntik na nitong maibagsak ang mga dala sa sobrang pagkagulat nang makita siya. "What are you doing here?"

"Tatlong linggo na tayong di nagkikita. Naisip ko na baka nami-miss mo na ako. Magaling na si Papa kaya naman iniwan ko muna si Wahlberg kay Mommy at Dinah para masundan kita dito. Oras na siguro para makasama ko ang asawa ko. We are newlyweds after all. We should spend some time together."

Marahan nitong ibinaba ang mga gamit sa couch. "Krystinia, nakausap mo na ba si Chrystler?” maingat nitong tanong.

“Regarding the stupid annulment? Yes.” Ngumisi lang siya. “I am not signing."

Nagtungo ito sa mini ref at kumuha ng bottled water. "You should talk to your lawyer about it."

"O mas tama sigurong sabihin na di natin dapat pinag-uusapan iyon considering na kakakasal lang natin."

Ibinuka nito ang mga bisig. "Be reasonable, Krystinia."

"Ikaw ang unreasonable."

"I made a mistake when I married you."

"Wow! Tapos ganoon-ganoon lang hiwalay na ulit tayo. Or is this your ultimate revenge? Pinaasa mo ako na magkakaroon tayo ng maayos at buong pamilya, na ipaglalaban mo ako saka mo ako bibitawan at ang anak natin. Wow! Sana pala hindi mo na lang ako pinakasalan. I'm fine being your dirty little secret after all. At least I know where I stand."

Hinawakan nito ang balikat niya at bahagya siyang inalog. "Don't ever say that, damn it! I'm trying my best to be unselfish. Gusto kong isipin ang kaligayahan mo. Tama ang papa mo. Kundi ko kayang ibigay ang kailangan mo, palayain na lang kita. You deserve better. Dapat makasama mo ang isang lalaki na mamahalin ka habambuhay. Hindi isang lalaki na tulad ko na puno ng paghihiganti at galit sa puso. Lalaking tulad ni Vernel. Hindi ka niya sasaktan katulad ko. Siya ang magpapasaya sa iyo."

Hinaplos niya ang pisngi nito. "Pero ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang mahal ko."

Binitiwan siya nito at isinuklay ang daliri sa buhok na parang nafu-frustrate na sa kanya. "Makakalimutan mo rin ako. Hindi ko maibibigay ang pagmamahal na nararapat para sa iyo."

"Pero mahal mo ako."

Marahas ang anyo nito nang lingunin niya. "And where did you get the idea?"

Her smile was not confident. Nakahanap na siya ng butas para mapabagsak ito. "Nakita ko ang Lamborghini mo kay Chrystler. Sabi niya napanalunan daw niya iyon sa pustahan dahil in love ka na sa akin."

"Fine. I love you. That's why I am doing this. Kaya gusto ko nang putulin ang lahat ng may koneksiyon sa paghihiganti ko. I am tainted, Krystinia. Hindi ko makakayang makasama ka nang alam ko na baka masaktan kita. Kahit na gusto kitang makasama, mas mabuting palayain na lang kita. Naiintindihan mo ba?"

"Kahit palayain mo pa ako, ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. I'll stick with you. Di na ako papayag na mag-isa ka, Warrick. Kami na ng anak natin ang pamilya mo. Noon ngang hindi mo pa ako mahal, nanatili ako sa tabi mo at ipinaglaban kita. Lalo ngayong alam kong mahal mo rin ako. Whether you like it or not, I'm staying."

She would stand her ground this time. Wala siyang pakialam kahit na pagbantaan siya nitong ihulog sa Empire State Building oras na di niya ito hiwalayan.

"Pero sinaktan kita. Idinamay kita sa kasalanan ng pamilya mo."

"Tapos na iyon. Pinatatag ako ng mga pagsubok na iyon. Pero mas masasaktan ako kung hahayaan kitang mawala sa buhay ko nang di ko nararamdaman kung gaano mo ako kamahal sa araw-araw at bawat sandali ng buhay ko. Ikaw lang ang pwedeng tumupad ng pangarap at dasal ko na palakihin ang anak natin ng magulang na nagmamahalan."

She kissed him and she didn’t need to coax him into kissing her back. Naramdaman niya ang panghihina nito at maalab na sinagot ang halik niya. Nang hapitin nito palapit ang katawan niya ay alam niyang sapat na ang halik na iyon para baguhin ang isip nito tungkol sa paghihiwalay sa kanya. If there was one thing Warrick couldn’t resist, it was her kisses. His lips won’t lie.

“Ano? Gusto mo pa ring magpa-annul?” naghahamon niyang tanong.

“Not anymore.” Niyakap siya nito. "Thank you for not giving up on me. Itatama ko ang lahat. Mula kasi nang makausap ko ang Papa mo, naisip ko na tama siya. Na baka hindi ka masaya sa akin. Kahit di ko sinasadya, nasasaktan kita."

“Tayo ang bahalang umayos sa relasyon natin. Tayo ang higit na nakakaalam kung hanggang kailan tayo magkakasama. We can make this marriage work so don’t ever, ever give up that easily.” Kinintalan niya ng halik ang labi nito. “Pwede na siguro nating ituloy ang honeymoon natin?"

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!