Chapter Seventy-One

41.5K 955 3

NAKAKATULOG na si Krystinia sa pagbabantay kay Teodicio nang dumating si Warrick na galing sa paghahatid kay Wahlberg at Serafina sa farm para makapagpahinga. Ini-offer ni Warrick ang farmhouse kung lalabas na ng ospital si Teodicio.

"Di ka pa rin makatulog?" sabi nito. "Magpahinga ka na. May private nurse na akong kinuha para magbantay sa papa mo."

“I know. Pero iba pa rin kung may pamilyang nagbabantay sa kanya." Ginagap niya ang kamay nito. "Warrick, pasensiya ka na sa mga sinabi ni Papa.”

Tumango lang ito at tipid na ngumiti. “Nag-aalala lang siya sa iyo. Natural iyon sa isang magulang at naiintindihan ko siya.”

“Titiyakin ko na lang sa kanya na wala siyang dapat na alalahanin. Pasensiya na dahil mukhang hindi ako makakasama sa Hong Kong. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko ngayon. Kailangan ako ni Papa.”

“It’s okay. Pwede rin akong magpaiwan para may makasama ka.”

Umiling siya. “Huwag na. Narinig kitang kausap kanina ang tauhan mo sa phone. Sinabi niya na ikaw lang ang gustong makausap ng kliyente ninyo doon. You have to be there or you will lose the deal.”

“Pero paano ka naman?” tanong nito.

“Kaya na namin ito. Kumuha ka pa nga ng private nurse. Marami ka nang naitulong sa amin. Thank you, Warrick. Sige na. Umuwi ka na para makapagpahinga ka.”

“Do I make you unhappy, Krystinia?” tanong nito habang naglalakad sila sa hallway ng ospital patungo sa parking lot.

“No. Kayo ng anak natin ang nagpapasaya sa akin. Huwag mo nang isipin si Papa okay?" Tumingkayad siya at kinintalan ito ng halik sa labi. "I love you, Warrick.”

Niyakap niya ito ng mahigpit. “Tumawag ka sa akin kung may problema. I will miss you.”

Masaya siyang bumalik sa kuwarto ni Teodicio. Ilang araw na lang ang ipagtitiis niya at muli silang magkakasama ni Warrick. Natutuwa siyang isipin na nasasabik ito na muli silang magkasama.

Pagdating sa silid ay gising na si Teodicio. “Umalis na ang asawa mo?”

“Kailangan po siya sa Hong Kong, Papa. May importante po siyang meeting doon.”

Pumalatak ito. “Mahal na mahal mo talaga siya sa kabila ng ginawa niya sa atin.”

“Minsan talaga tanga ang mga tao kapag nagmamahal. Kahit sinasaktan tayo ng taong mahal natin, di pa rin natin maiwan. Pero mabuting tao si Warrick, Papa. Mabuting ama siya kay Wahlberg.”

“Pero hindi ka pa rin niya mamahalin.”

Nagkibit-balikat siya. Hindi na isyu sa kanya na hindi siya kayang mahalin pa ni Warrick. Sanay na siya. “My love for him is more than enough for the two of us.”

Naluha ang mga mata nito. “Just like your mother. Ganyan din siya magmahal. Kahit na busy ako sa trabaho at wala akong oras para sa kanya ay inintindi niya ako.”

“At si Tita Serafina. Mahal na mahal din niya kayo. Aren’t you lucky that you have two women in your lives who love you so much?”

Tinapik nito ang kamay niya. “Pero di ko pa rin maiiwasang mag-aalala sa iyo. Gusto ko lang sumaya ka.”

“Masaya po ako, Papa. Si Warrick lang ang lalaking nagpapasaya sa akin. Salamat po sa pag-alala. Naa-appreciate ko po ang pagmamahal ninyo sa akin at pagmamalasakit.”

“Pero…”

“Pero ang tanging lugar na gusto ko ay sa piling ng asawa at anak ko. Sana po ay maintindihan ninyo ako, Papa.”

Bumuntong-hininga ito. “Ikaw ang bahala. Basta kung nasasaktan ka, nandito lang kaming pamilya mo na pwede mong takbuhan. Huwag mong kakalimutan ‘yan.”

“Thank you, Papa.”

Sa wakas ay nadama niya ang pagmamahal nito. At alam niyang darating na magiging maayos ang relasyon ng pamilya niya kay Warrick. Hindi siya nawawalan ng pag-asa.

Tulong-tulong po sana tayo para mai-push ang Baby, Be Mine sa Top 3 ng Filipino Readercon. Just click http://www.surveygizmo.com/s3/1770191/Filipino-Readers-Choice-Awards-2014-Online-Ballot at piliin ang Baby, Be Mine by Sofia under Romance in Tagalog/Taglish. Pakikalat din po sa  buong barkada at baranggay. One email lang po kada boto.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!