Chapter Sixty-Five

43.8K 736 5

It was a bad idea. A very bad idea.

Wala sa sariling hinaplos ni Krystinia ang braso niya habang nakatingin sa labas ng sasakyang magdadala sa kanila ni Warrick sa Midas Hotel kung saan ginaganap ang Laurel Fundraiser. Matapos ang eskandalo sa pamilya niya ay ngayon lang ulit siya tatapak sa isang social event. They were totally wiped out from the high society’s guest list. Hindi niya alam kung paano siya haharapin ang mga ito nang taas-noo. Parang mas mabuti kung hindi na lang siya tumuloy. Pakiramdam niya ay tatalon na lang siya sa labas  ng kotse anumang oras.

“You look beautiful tonight. You have nothing to be nervous about,” bulong ni Warrick nang mapansin ang pagkabalisa niya.

He made sure that she looked fit to be his partner tonight. Isang magandang peach lacy gown na may swarovski drops. Noong una ay ayaw niya dahil magmumukha siyang mataba. Nag-iba na ang hugis ng katawan niya mula nang manganak siya. Pero nang isukat na niya ang damit ay bagong Krystinia ang nakita niya. She looked like a siren. At sa tulong ng mga propesyunal sa salon ay nabigyan siya ng classic look. Naka-French bun ang buhok niya at na-highlight din ng make up niya ang mata niya.  

Subalit hindi sapat ang panlabas niyang anyo para pigilan ang mga usap-usapan. Ano na lang ang iisipin ng mga ito oras na makita siya kasama si Warrick?

“Sigurado ka na ako ang isasama mong ka-date?” tanong niya dito. “Hindi ka ba natatakot sa iisipin ng mga tao kapag nakita nilang kasama mo ako?”

“Bakit naman hindi? Kailan ko ba inisip ang sasabihin ng ibang mga tao?”

“Ihaharap mo ako sa ibang mga tao. I don’t think it’s wise that people will see us together. Our connection is supposed to be a secret. Saka hindi mo ba iniisip na magkaroon ako ng  ibang idea dahil dito. Na baka umasa ako…”

“Krystinia, gusto ko lang mag-enjoy ka sa party na ito. Ang alam ko lagi kang uma-attend sa fundraiser para tulungan ang mga batang naulila ang magulang dahil sa mga military insurgency. Mag-focus ka na lang doon at huwag mo akong intindihin.”

Ang mga bata. Naroon siya para tumulong sa mga bata. Isa sa dahilan kung bakit gusto niyang bumuti ang kompanya nia ay dahil nakakatulong sila sa mga tauhan at sa mga nangangailangan. Hindi na lang niya iisipin ang ibang mga taong nakapaligid sa kanila.

Awtomatiko siyang ngumiti pagbaba ng sasakyan. Nang humawak siya sa braso ni Warrick ay nakadama siya ng kompiyansa. She'd just count her blessings. Siya ang idinala ni Warrick sa party at hindi kung sinu-sinong babae lang. Hindi na siya nito ikinahihiya o itinatago sa publiko. Kahit sa isang gabi lang ihaharap siya nito sa lahat.

She could feel the curious stare of the crowd. Nababasa na niya ang iniisip ng mga ito. Anong gayuma ang ipinakain niya kay Warrick at siya ang ka-date nito.

Masaya silang sinalubong ng head ng fundraiser na si Maureen Laurel. Niyakap siya nito. "Hija, it's good to see you. Nalungkot ako dahil akala ko hindi ka makakarating ngayon."

"Warrick invited me to come here. Thank you for the warm welcome, Tita." Nararamdaman niya ang sinseridad nito.

"Alalahanin mo na ang Mama mo ang isa sa pinakamalalapit kong kaibigan. Nasa Europe ako nang malaman ko ang nangyari sa pamilya mo. Nagpa-opera ang asawa ko. Hindi ko man lang kayo natulungan. How is your family?"

"I think mas masaya ang pamilya ko sa mas simpleng buhay. May napaglilibangan po sila ngayon. Lahat po ng pangyayari ay may positive side." Kaya nalilibang ang magulang niya dahil sa panonood ng video ni Wahlberg.

"That's good to hear. You look better as well, hija. Warrick, alagaan mo ang batang ito."

"Yes, Mrs. Laurel. Titiyakin ko po 'yan."

"Krystinia, kailan ka pa bumalik galing sa Hawaii? Ni hindi ka man lang namin naramdaman," sabi ni Nadia nang halikan siya sa pisngi. "Akala nga namin di ka na babalik."

Alam niyang tinutukoy din nito na di siya babalik pa sa alta sociedad.
"Don't worry. You will see her more often," paniniyak ni Warrick.

"You mean you two together?" tanong ni Nadia at nanunuksong ngumiti.

"Yes," sabi ni Warrick at hinapit ang baywang niya.

Hindi na niya nagawa pang tumutol dahil nagdeklara na si Warrick sa harap ni Nadia at natitiyak niyang narinig din iyon ng iba. This was bad, bad, bad. Ano ba sa palagay nito ang ginagawa nito?

“Welcome back then, sweetie,” anito at bumulong sa kanya nang ilapit ang labi sa tainga niya. "You are such a lucky bitch. I hate you. I must warn you. Baka bago matapos ang gabing ito ay maraming sumabunot sa 'yo."

Tinawanan lang niya ito. "Silly. It's not as if we're gonna get married. It is just a date. Nothing more." Iyon din ang dapat niyang itanim sa utak niya. Walang ibang ibig sabihin ang pagdadala sa kanya ni Warrick sa party. Baka may iniiwasan lang itong babae kaya siya ang isinama. After all, she was safe and convenient.

"Not a bad welcome, right?" tanong ni Warrick nang umalis si Nadia at inabutan siya nito ng flute ng champagne.

"Anong sinasabi mo na mas madalas na nila tayong makikitang magkasama? Lasing ka na agad?" nakataas ang kilay niyang tanong.

"We'll discuss this later. Sir Dante,” bati nito sa papalapit. Kinamayan nito si Dante na nagulat at natuwa nang makita siya.

"Hija, ibig bang sabihin nito ay babalik ka na sa Ageless Beauty? Nag-resign na si  Garces na Vice President for Marketing. Nabanggit ko kay Warrick na ikaw dapat ang nasa posisyon niya kundi lang matigas ang ulo ni Teodicio,” natatawa nitong sabi.

"I don't know, Tito. Walang ino-offer sa akin si Warrick. And I have other priorities right now." Kaya nga kahit seryoso si Warrick tungkol sa muli niyang pagpasok sa Ageless Beauty ay ayaw niyang kunin ang posisyon dahil mas mahalaga si Wahlberg sa kanya. May iba pang pwede maging Vice President for Marketing pero siya lang ang maaring maging ina ng anak niya.

"Tatanghihan mo pa rin ba kahit bilang Vice President for Marketing?" gulat tanong ni Warrick nang lumipat sila sa ibang bisita.

"Nasabi ko nang si Wahlberg ang priority ko ngayon. Kinakawayan ka ni Mr. Ongkingko. I will just retouch my make up."

Nakangiti siyang binabati ng mga bisita habang patungo siya sa powder room. Ang iba ay sinsero ang ngiti ngunit ang iba ay alam niyang maganda lang ang ipinakikita dahil kasama niya si Warrick. Ano ba ang plano ni Warrick sa kanya?

"So you're Warrick's new date. We also used to date, you know. I'm Sandra," kaswal na sabi nito habang naglalagay ng make up. "And you are Krystinia Valdesco. Kadarating mo pa lang mula sa Hawaii."

"Yes. Pero dati na kaming magkakilala ni Warrick."

"Pero di mo masyadong kilala si Warrick tulad ng pagkakakilala ko. He is not for the long haul. Even the mother of his child is out of the picture. He doesn't do love, honey."

"Thanks for the warning, Sandra. I really appreciate it." siya siguro ang unang makapagpapatunay doon. At di tulad ng ibang babaeng di tumagal sa buhay nito, walang ibang magagawa si Warrick dahil permanente siyang parte ng buhay nito.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!