Chapter Sixty-Four

41.2K 733 4

"YOU ARE deranged, Evaristo. Deranged. Bakit kailangan mong sabihin kay Krystinia na kapag umalis siya sa poder mo?"

In-straight muna ni Warrick ang pinakamahal na whiskey sa collection ni Chrystler bago nagsalita. "I am pissed off with her ardent suitor. Hindi nila makukuha ang mag-ina ko sa akin.”

Hanggang ngayon ay nanginginig pa rin ang laman niya dahil malakas ang loob ng Vernel na iyon na tumuntong sa pamamahay niya. Huwag nitong sabihin na ito ang magiging boyfriend dapat ni Krystinia kundi siya dumating sa buhay nito. Titiyakin niya na wala itong magiging hold kay Krystinia na kahit ano.

Kinuha na nito ang bote ng alak na malapit na niyang maubos. "Anong planong gawin mo kay Krystinia? Nakatali lang siya sa iyo? Wala naman siyang mapapala sa iyo, Warrick. Kung ako sa kanya, doon na lang ako kay Vernel sasama."

Naningkit ang mata niya. "Ipagpapalit niya ako doon?"

Ang pagkakaalam nga niya sa Vernel na iyon ay problemado sa farm na pag-aari nito sa Bohol dahil sa tagtuyot. Paano nito mapapangalagaan si Wahlberg at Krystinia?

Nagkibit-balikat si Chrystler. "Why not? He is a  very respectable man. Handa pa niyang pakasalan si Krystinia kahit ano pang pinagdaanan nito. At kapag naikasal sila, pwede nilang ipetisyon na kunin sa iyo si Wahlberg."

"May papeles na pinirmahan si Krystinia,” paalala niya. Hindi nito basta-basta makukuha ang anak niya sa kanya.

"Pero kaya naman nilang mag-provide ng stable family environment sa anak mo kumpara sa bachelor na tulad mo."

Usaping legal na ito. Kung nakikita ni Chrystler bentahe kung pakakasalan ni Krystinia si Vernel, may dahilan siya para kabahan. Hindi pwedeng makasingit ang Vernel na iyon sa buhay ni Krystinia. "Anong dapat kong gawin para hindi mawala si Wahlberg sa akin?" At si Krystinia.

"Marry the mother and she's yours forever."

KRYSTINIA felt refreshed. No. Reborn was the right time. Nang nakaraang araw ay nagpa-spa party si Warrick para sa kanya at sa mga kasambahay. Nakangiti agad siya paggising. Saka lang niya na-realize na mula nang ipanganak niya si Wahlberg ay hindi na niya naaasikaso ang sarili. Kaya siguro maraming babaeng nade-depress pagkapanganak dahil walang oras para sa sarili dahil sa pag-aalaga ng mga anak. Being a mother was a full-time job. At mas uunahin pa ng isang ina ang pangangailangan ng anak nito kaysa sa sarili. Kaya naman na-appreciate niya ang treat na ibinigay nito di lang sa kanya kundi pati sa mga kasama nila sa bahay.

Tumango-tango ito nang pagmasdan siya habang naghahapunan. “You look good.”

“You have no idea. Pakiramdam ko mas gumaan ako ng ilang kilo. Nag-enjoy kaming lahat sa spa party. Thank you.”

“You’re welcome.” Mukhang good mood din si Warrick. Sa palagay niya ay nakatulong nang sabihin niya na sinabi niyang nilinaw niya kay Vernel na wala itong aasahan sa kanya. “Iwan mo muna kay Dinah ang pag-aalaga kay Wahlberg ngayon. May pupuntahan tayo.”

Kumunot ang noo niya. “Saan?”

“A boutique to choose your evening gown then the salon later. Nakausap ko na ang dating paboritong designer at salon ng mommy mo. May appointment ka na sa kanila.”

“Gown para saan?”

“Laurel Fundraiser’s. Regular donor ang Ageless Beauty doon.”

“And you are taking me?”

“Yes.” Tiningnan siya nito sa mga mata. “As my date.”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!