Chapter Fifty-Eight

38.7K 710 3

Hindi maalis ni Krystinia ang tingin niya sa mag-ama niya na parehong mahimbing na natutulog. Nakadapa si Wahlberg sa dibdib ni Warrick. Magkamukha talaga ang mga ito na pareho pang nakanganga habang natutulog. Napagod kasi ang mga ito sa paglalaro.

Nang umingit si Wahlberg ay bumalikwas ng bangon si Warrick. "Si Wahlberg?"

"Ibabalik ko na siya sa nursery. Matulog ka na ulit. Napagod ka sa pag-aalaga sa kanya."

"Sasamahan na kita sa nursery."

Hindi nito inaalis ang tingin kay Wahlberg na mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Buwan-buwan ay nagbabago ng mood ang mga sanggol at sa palagay niya ay mas demanding at malambing si Wahlberg kaysa dati. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Warrick na ginawa ang lahat para lang mapatahan si Wahlberg.

"Napagod ka sa pagpapatahan sa kanya?" tanong niya nang timplahan ito ng kape habang tinitingnan ang email sa laptop nito.

"Mas madali yata ang makipag-argumento sa beinte na makukulit na kliyente kaysa sa isang bata. Kailangan siyang sayawan, kantahan at kung anu-ano pa para lang tumahimik. It must be really tough to take care of him."

"Kapag ngumiti siya sa iyo, matatanggal ang lahat ng pagod mo. Its all worth it." Iyon lang naman ang reward ng pag-aalaga ng bata.

Uminom ito ng kape at mataman siyang pinagmasdan. "Hindi mo ba naiisip bumalik sa trabaho mo? The offer is still open. Hindi ba mahal na mahal mo ang trabaho mo dati?"’

Kumunot ang noo niya at humalukipkip habang inaanalisa sa isipan niya ang ibang kahulugan ng mga sinabi nito. “Paraan mo ba 'yan para ilayo ako kay Wahlberg."

Umiling ito at ibinaba ang tasa ng kape. "No. Sinasabi ko lang na marami ang nanghihinayang sa galing mo. There are many working mothers. Sa galing mo, I am sure may lugar ka sa Ageless Beauty. Parang paghahanda na rin ito sa pagbabalik ng pamilya mo sa kompanya."

Bahagyang nawala ang tensiyong nararamdaman niya at huminga ng malalim. "I don't know. Kay Wahlberg lang naka-focus ang plano ko. Hindi mababayaran ang pagkakataong naaalagaan ko siya. Hindi ko kayang talikuran ang anak ko ngayon. So forget about it, Warrick. I am here to stay. Babalikan ko na si Wahlberg. Doon ako matutulog sa nursery."

Tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng silid. "Krystinia..."

Nang lumingon siya ay nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Na parang gusto pa nitong magpaliwanag sa kanya. "Goodnight, Warrick."

Akala pa mandin niya ay okay na sila. Drat. Baka naghahanda lang ito na alisin siya sa buhay nito at ng anak nila.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!