Chapter Fifty-Seven

41.2K 755 6

NANG gumising si Krystinia ay nasa gitna na siya ng kama. Ang huli niyang natatandaan ay sa couch siya nakatulog. Wala si Warrick. Mabuti naman. Napaka-awkward na magising sa kama ni Warrick at ito pa ang mabubungaran niya paggising sa umaga.

Bumukas ang pinto sa shower room at naamoy agad niya ang sabong ginagamit ni Warrick. "Good morning! I hope you slept well."

"Good..." She stopped in midsentence when she saw him half-naked. Tanging ang tuwalyang nakatapis sa baywang nito ang suot nito. Napalunok siya. "...morning. Okay lang ang tulog ko."

"Are you sure? Pabiling-biling ka na naman sa couch kagabi kaya inilipat kita dito. Masyado kang nag-e-enjoy na magpabuhat sa akin gabi-gabi."

"Sino ba ang may sabing ilipat mo ako dito? Okay naman ako sa couch." Gumulong siya palayo dito. "Doon muna ako sa nursery. Titingnan ko lang si Wahlberg."

"Chicken," kantiyaw nito at hinabol siya ng halakhak nito.

Muntik na. Muntik na naman siya doon. Kung tumagal siya sa loob ng kuwarto kasama ito ay baka bumigay na naman siya sa pang-aakit nito.

Sa loob ng mahigit tatlong linggong pananatili sa bahay ni Warrick ay araw-araw na ganito ang scenario nila. Kundi sa kuwarto ni Wahlberg siya natutulog ay sa couch ng masters bedroom siya nahihiga para makaiwas kay Warrick. Bagamat iniingatan niyang maging usap-usapan ng mga kasambahay, gusto rin niyang maglagay ng distansiya sa pagitan nila ni Warrick.

Even if Warrick branded her as his woman, he was surprisingly not taking advantage of her. Pero di rin nito pinalalagpas ang pagkakataon na akitin siya. It was sheer torture. Parang gusto nito na siya ang unang bumigay. No way. Hangga't kaya niyang labanan ay lalabanan niya ang nararamdaman dito.

"Ma'am, magde-day off po ako hanggang bukas. Matagal-tagal na rin po akong di nakakauwi sa pamilya ko. Nagpaalam na po ako kay Sir Warrick,” sabi ni Dinah nang ipasa sa kanya si Wahlberg.

"Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang alagaan si Wahlberg." Mas pabor nga sa kanya dahil may rason siya para sa kuwarto ni Wahlberg matulog at maiwasan si Warrick.

Nang oras na para mag-agahan at pumunta siya sa balkonaheng nakaharap sa garden kung saan naka-serve ang agahan ay nagtaka siya dahil nakapantalong maong at T-shirt lang si Warrick. Nagbabasa lang ito ng diyaro at mukhang hindi nagmamadaling umalis. "Wala ka bang trabaho o meeting ngayon?" tanong niya.

Ibinuka niya ang mga kamay. "I am free this weekend."

"Himala yata 'yan." Wala itong tigil sa pagtatrabaho kahit na Sabado at Linggo. Gabi na nga ito kung umuwi minsan pero may uwi pa rin itong trabaho. Alam niyang naglalaan naman ito ng panahon kay Wahlberg pero hindi iyon sapat sa palagay niya. Naiisip tuloy niya na tama ang desisyon niya na huwag iwan si Wahlberg nang mag-isa dito.

"It was supposedly your due date."

Kumunot ang noo niya. "My due date?"

"Ipina-clear ko sa sekretarya ko ang schedule ko dahil dapat sa ganitong petsa ka manganganak. Hindi ko maipapa-cancel ang ibang importanteng meeting ko nang nagdaang mga linggo. At dahil nandito na si Wahlberg, naisip kong magkaroon tayo ng family day. I want to spend more time with my son and learn more about him. Hindi ba, baby?" anito at hinawakan ang baba na Wahlberg dahilan para humagikgik ang sanggol.

"Ibig sabihin gusto mong matutong mag-aral magpalit ng diaper, magpaligo, magpa-burp at kung anu-ano pa? That's good. Maggo-grocery lang ako. Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa kanya."

Nawala ang ngiti salabi nito. "S-Sandali. Iiwan mo akong mag-isa sa kanya?"

"Oo naman. Para magkaroon kayo ng bonding as father and son. May tiwala naman ako na maaalagaan mong mabuti si Wahlberg."

"Krystinia, sandali lang..."

"Mag-behave ka kay Papa, baby. Siya muna ang bahala sa iyo ngayon."

Nag-shower siya at nagbihis ng casual blouse at shorts. Halos hindi siya lumalabas ng bahay maliban na lang kung may appointment si Wahlberg sa pediatrician o kaya ay ipapasyal ito sa park. She needed a little time away from Warrick. Masyadong matagal ang dalawang araw na family day na sinasabi nito.

Nagpapatuyo siya ng buhok nang marinig niya ang palahaw ni Wahlberg. Hangos siyang lumabas ng kuwarto at nakitang naroon na si Trudis na kalong si Wahlberg.

"Anong ginawa mo?" may halong paninisi agad na tanong niya kay Warrick.

"I did nothing wrong. Basta ginawa na namin ang lahat para tumahan siya."

"Ma'am, gutom na po yata ang baby ninyo."

"Ako na ang magtitimpla," prisinta ni Warrick.

"Wala pong titimplahin, Sir," wika ni Trudis.

"Paanong walang titimplahin?” tanong ni Warrick sa mataas na boses. “Ubos na ang gatas? How irresponsible of you! May pera akong iniiwan para sa pangangailangan ng anak ko. Wala ka namang ginagawa dito buong araw. How could you forget his milk? That's so basic."

Kinuha niya si Wahlberg kay Trudis. "Ako na po ang bahala sa kanya."

"Ano?" angil ni Warrick nang makaalis si Trudis. Binuksan niya ang butones ng blouse niya. "What the hell are you doing? Seducing me?"

"Trying to feed our son, you idiot. Huwag ka ngang maingay. Lalo lang siyang iiyak dahil sa karereklamo mo. Wala ka namang alam."

The baby suckled her breast and Warrick was staring at her with awe. "Wow!"

Tinalikuran niya ito dahil nailang siya sa pagtitig nito. "Pwede ba?"

"I just can't believe that you are breastfeeding our child."

"Sa ospital pa lang. Mas maraming benefits ang breastfeeding. Di mo ba nakita sa resibo na wala kaming binibiling formula milk?"

Umiling ito. “No. Hindi ko ugaling i-check ang mga resi-resibo mula nang dumating ka. I trust you’ll take care of everything.” Wala itong planong tumigil sa panonood sa kanya. He looked fascinated. Hindi niya alam kung maiinis ito o pababayaan na lang ang curiosity nito. "P-Pero di ka ba nasasaktan?"

"Kasama sa pagiging nanay. Maswerte ako dahil may mga nanay na hindi nakakapagpa-breastfeed kahit gusto nila. Ang iba nga sa ibang nanay pa pinapa-breastfeed ang anak nila."

Di nagtagal ay pumikit ang mata ni Wahlberg at mahimbing na nakatulog. "Nakatulog na siya.”  Kasama si Warrick ay ihiniga niya si Wahlberg sa crib na nasa nursery. “Thank you. Naa-appreciate ko ang pag-aalaga mo kay Wahlberg. Pasensiya na sa mga nasabi ko."

"Wala iyon. Mukha ka namang wala sa sarili mo kanina."

"Nataranta kasi ako. Pwede bang huwag kang umalis? Hayaan mo na lang silang mag-grocery. Kailangan kita para matutong alagaan siya. Please."

"Alright. Ano pang gusto mong malaman?"

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!