Chapter Fifty-Six

37.5K 703 0

NAALIMPUNGATAN si Krystinia nang marinig ang pag-ingit ni Wahlberg. Kahit gaano siya kapagod o kaantok ay nagigising siya isang ingit lang nito. Hindi iyon madaling balewalain. It was part of being a mother. Pagbangon niya ay nakita niyang kalong na ni Dina si Wahlberg at ipinaghehele.

“Bakit dito ka natutulog?”

Muntik nang malaglag ang puso niya nang marinig ang boses ni Warrick. Nakatayo lang pala ito sa tabi ng kama at mukhang kanina pa siya pinagmamasdan. “Gusto kong bantayan si Wahlberg.” Hinawi niya ang buhok. “Kanina ka pa dumating?”

“Kadarating ko lang. Hindi ka pa daw nagdi-dinner.”

“Hindi ako gutom. Pagod lang talaga ako. Pwede bang ituloy ko na ang tulog ko?”

“Dina, pwede bang iwan mo muna kami? Dalhin mo muna si Wahlberg sa guestroom,” utos ni Warrick at hinintay na malakabas si Dina bago nagsalita. “Akala ko ba malinaw ang usapan natin? You are my woman. You will share a room with me.”

“It is too soon, Warrick. Wala pa akong isang buwang nanganganak. Sabi ng doktor…”

“Sabi ng doktor walang masama kung magtabi tayo sa higaan at magsama sa isang kuwarto. It’s okay to kiss you and touch you and pleasure you as long as…”

Itinaas niya ang kamay. “Stop. Okay. I get the picture.” Just the image of how he used to pleasure her sent shivers to her spine. At hindi pa yata niya kayang tanggapin ang ganoong klaseng pleasure. It was too addictive. Warrick was the pleasure master. Oras na halikan siya nito, tiyak na hindi na niya alam kung paano kokontrolin ang sarili. “I'll take the couch from now on."

"Its up to you. Sa ngayon, hahayaan kita sa gusto mo.” Itinukod nito ang tuhod sa kama at inilapit ang mukha sa kanya. “Wala man lang ba akong goodnight kiss?”

Tinalikuran niya ito. “Good night.”

Alam ni Warrick ang kahinaan niya. He knew what makes her tick. Sa ngayon ay gusto muna niya ng panahon para sa sarili niya. She wanted a little self-preservation. She was scared that she would love him more if they will make love once again.

Paano ba niya buburahin ang pagmamahal sa lalaking sumira sa pamilya niya at hindi siya kayang mahalin? Sana ay alam niya ang sagot. Sana ay maging manhid na lang siya para madali sa kanyang tanggapin ang lahat. Kung ganoon lang sana kadali ang lahat.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!