Chapter Fifty-Two

39.3K 784 2

“SIR, pwede na po kayong pumasok ng ospital. Nakaalis na po ang pamilya ni Ma’am Krystinia,” sabi ni Aling Yolly na tumatawag sa kanya mula sa cellphone. Nasa isang malapit na café lang siya sa ospital. Di siya natatakot sa mga Valdesco. Ayaw lang niyang gumawa ng eskandalo. Base sa balita ni Aling Yolly ay mukhang malaking gulo na ang nangyari kanina. Marahil ay ipinagtapat na ni Krystinia na siya ang ama ng bata.

“Ano pa pong nangyari?”

“Nagsigawan po sila sa kuwarto. Kinailangan pa pong sumugod ng nurse at paalisin sila. Nakakaeskandalo na po sila. Galit na galit pong umalis ang pamilya niya kanina. Nagkakasigawan pa nga po sila sa kuwarto. Iyak nga po ng iyak si Ma’am.”

Hindi niya alam kung paano haharapin si Krystinia ngayon. Inilagay niya ito sa isang delikadong sitwasyon. Kung tutuusin ay wala itong kasalanan sa kanya. Nasaktan niya ang pamilya nito gaya ng nais niya pero hindi niya gustong ito ang babagsakan ng lahat ng sisi. At sa pagkakakilala niya sa kalupitan ng pamilya nito, marahil ay parang winawasak ang puso nito. He wanted to comfort her but he didn’t know if she would accept it.

Hindi pa niya mahaharap si Krystinia ngayon. Hindi pa siya handa. Gusto lang niyang makita ang anak niya. Ang anak niya ang buhay at kaligayahan niya ngayon. He was ready to lay the world at his feet.

Di pa siya nakakalayo sa kotse niya nang may humaklit sa kuwelyo ng polo niya at isinalya siya sa kotse. "Nagkita rin tayo, demonyo ka."

Ngumisi siya nang makita ang galit na galit na mukha ni Thirdy. "Tingnan mo nga naman. Kung maka-demonyo ka akala mo pagkatino-tino mo. Hindi ba naging demonyo lang naman ako dahil nahawaan mo."

"Gusto kitang patayin ngayon."

Hindi siya natigatig kahit parang handa itong totohanin ang banta sa kanya. "Relax. Hindi pa nagpiyansa ka lang kaya ka nakakalaya sa ngayon. Ganyan ka ba kung magpasalamat sa taong tumulong sa iyo para hindi ka mabulok sa kulungan?"

Pinanlakihan siya nito ng mata. "Wala akong dapat ipagpasalamat sa iyo, gago ka! Mas gugustuhin ko pang mabulok sa kulungan kaysa magpasalamat sa iyo."

"Sana sinabi mo agad para hindi na nagsakripisyo ang kapatid mo sa iyo,” panunudyo niya dito.

Inambaan siya nito ng suntok. "Hayup ka talaga! Kung gusto mong sirain ang buhay ko, sana ako na lang. Hindi mo na sana idinamay si Krystinia!”

"Gusto ko talagang masira na lang ang buhay mo pero may mabait kang kapatid na handang linisin ang lahat ng kalat mo."  Kung miserable man si Krystinia, kasalanan iyon ni Thirdy dahil sa kapalpakan nito kaya bumagsak ang mga Valdesco.

Muli siya nitong isinalya sa kotse nito. "Kaya siya ang ginantihan mo. Binuntis mo siya at iiwan."

Isang mapang-inis na ngisi ang ibinigay niya dito. "Wrong. Nang pumayag siyang magdalang-tao, malinaw sa amin ang usapan niya. Ilalabas kita sa kulungan, tutulungan ka sa kaso mo, ipapagamot ang ama mo at ibabangon ang pamilya mo."

"Yes. She turned herself into your whore."

Nagdilim ang paningin niya sa sinabi nito. Inumpog niya ang ulo sa ulo nito at isang suntok ang pinakawalan. "Mag-ingat ka sa pananalita mo. Si Krystinia at ang anak namin ang dahilan kung bakit malaya ka ngayon at humihinga pa ang ama ninyo. Utang ninyo ang buhay ninyo sa mag-ina ko. Sila din ang dahilan kung bakit nagtitimpi akong gulpihin ka ngayon. Mas demonyo pa rin kayo sa akin. Kayo ng ama mo. Namatay ang kapatid ko at ama ko dahil sa inyo. At kung ako ang tatanungin, hindi kayo karapat-dapat sa pagmamahal ni Krystinia.Tigilan mo na ako at huwag kang magsasalita o gagawa ng masama laban kay Krystinia o sa anak ko. Titiyakin kong di ka na makakalabas ng kulungan sa susunod."

Matalim ang tingin ni Thirdy sa kanya nang naglakad siya palayo ngunit di na nagtangkang sundan siya. Wala siyang kaibahan sa pamilya ni Krystinia dahil minahal siya nito pero binalewala lang niya ito. Hindi rin siya karapat-dapat sa pagmamahal nito.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!