Chapter Forty-Five

38.3K 741 10

"NAGMO-move on na si Krystinia at nakikipagmabutihan sa lalaking iyon samantalang dinadala pa niya ang anak namin."

Hindi mapigilang magsintir ni Warrick habang nasa gaming room kasama ang mga kaibigan. Wala sa isip niya ang mga billiard balls na nakakalat sa mesa at kung paano ipapasok ang mga iyon. Hinayaan na niya sina Chrystler at Louvre na maglaro habang nakikinig ang mga ito sa sentimyento niya.  Pakiramdam niya ay pinagtataksilan siya ni Krystinia. Di niya maintindihan ang sarili niya at alam niyang mga kaibigan lang niya ang pwedeng magtiyagang makinig sa kanya.

Tinasahan ng pitsa ni Louvre ang dulo ng billiard stick. "Dapat nga matuwa ka na makahanap na siya ng iba. Hindi mo na kailangang mag-alala na magpipilit siyang manatili sa buhay ninyong mag-ama. Samantalang noong nakaraan lang namomoroblema ka dahil parang gusto niyang maging permanenteng parte ng buhay mo."

Iyon din ang sinasabi ng isipan niya. Dapat niyang ikatuwa ang mga bagong pangyayari. But he simply couldn’t find pleasure in it. It bothered him even more. Ang totoo ay naiirita siya dahil ayaw din niyang mapunta ito sa ibang lalaki.

"Uy! Nagseselos ka na,” tukso ni Chrystler sa kanya.

"Shut up, Chrystler,” angil niya at nagsalin ng brandy sa baso.

Itinukod ni Chrystler ang billiard stick sa sahig. "Bakit ka naiinis kung wala ka naman palang nararamdaman para sa kanya? You have no hold on her. Anyway, that's a good sign. Nararamdaman kong hindi magtatagal at mapapasaakin na ang Lambhorgini mo. Naaamoy ko na ang tagumpay."

Uminit lang lalo ang ulo niya pero para iwasang mahampas ng biliard stick si Chrystler ay ibinalik na lang niya ang stick sa rack. “Gusto kong mag-swimming. Sumunod na lang kayo kung gusto ninyo,” sabi niya at tinalikuran ang mga ito.

"Warrick," untag ni Louvre nang makalabas na siya. Sinundan siya nito.

Nilingon niya ito. "What?"

"You are falling for her and its starting to show."

Akala niya ay si Chrystler lang ang problema niya. Pati ba naman ito? "No freaking way. Di ko kailangan ng babae sa buhay ko. Magsama sila ng lalaking iyon kung gusto niya basta huwag lang siyang lalabag sa kontrata. Pagkabigay niya sa akin sa anak ko, bahala na siya sa buhay niya."

Hindi niya mamahalin si Krystinia. He admitted that he desired her. Pero di niya mamahalin ang babaeng bahagi ng pamilyang sumira sa pamilya niya. That would be the ultimate betrayal to her family. Hindi niya magagawang traidurin ang alaala ng pamilya niya.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!