Chapter Forty-Three

40K 786 1

PANIBAGONG shot na naman ng brandy ang gumuhit sa lalamunan ni Warrick. Iwinaksi niya ang kamay nang isang babae ang lumapit sa kanya para makipagsayaw. He was not in the mood for a woman. Any kind of woman. Hindi pa nga tapos ang problema niya sa isa.

Gabi na pero bumiyahe pa rin siya pabalik ng Manila. Parang sinisilaban siya sa resthouse sa Zambales. Kahit na di niya naririnig ay alam niyang umiiyak si Krystinia at alam niyang walang kahit anong salita na maaring magpatahan dito. Kasalanan niya dahil nasaktan niya ito. Pero kasalanan din nito dahil di nito dapat sinabing mahal siya nito. Wala iyon sa kasunduan.

Drat! Dapat ay inilagay din niya sa kontrata na bawal itong ma-in love sa kanya. She was a level-headed and a smart woman. Hindi niya inaasahang mangyayari ito. Kung talagang matalino ito, dapat ay alam nitong gulo kung mamahalin siya nito. At sinasabi din ng isip niya na dapat ay hindi niya ito paasahin pa.

Tinapik siya sa balikat ni Louvre. "Hatinggabi na. Bigla kang nagyayang lumabas."

"Mabuti dumating ka. Kailangan ko ng kainuman,” sabi niya at sinenyasan ang bartender para kunin nito ang sweldo ni Louvre.

"I am not drinking. Baka kailangan mo din ng driver mamaya.” Simpleng lime water lan ang in-order nito at saka nag-aalala siyang pinagmasdan. “You are in a bad shape, bro. Akala ko ba masaya ka na dahil nahanap na ang ibang pasimuno sa pyramid scheme. Sabi mo nga matutuwa si Krystinia dahil diyan. Mababawasan ang alalahanin niya."

Kung siya talaga ang tatanungin ay gugustuhin na lang niyang mabulok sa kulungan si Thirdy. Pero gusto niyang mabawasan ang alalahanin ni Krystinia para matiyak na maging malusog ang anak nila.

"Natuwa naman siya." Nabawasan nga ito ng malaking problema pero siya naman ang nagbigay dito ng panibagong sama ng loob. Di talaga siya nag-iisip minsan.

"But you look like hell."

Napatiim-bagang siya at itinuwid ang tingin. "Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at ang magiging anak namin."

Hindi niya makakalimutan ang sandaling iyon. Napakaganda nito sa paningin niya. She was glowing after making love with him. Subalit nasira ang sandali dahil sinabi nitong mahal siya nito. The perfect moment was ruined.

"Uh oh! That's trouble." Luminga ito. "Bakit nga pala hindi si Chrystler ang tinawag mo dito? Basta pag-uusapan si Krystinia, tiyak na magkukumahog siyang pumunta dito."

"Dahil mas malaking gulo kung nandito siya. Iisipin agad niya na nanalo siya sa pustahan. He'll surely put ideas inside my head. Kilala mo kung gaano kagaling abogado si Chrystler. Pipilipitin niya ang mga salita at pangyayari para umayon sa scenario na gusto niya."

Pampadagdag lang sa gulo si Chrystler. Baka masapak na naman niya ito at wala nang magagawa si Louvre para awatin pa siya. Ang kailangan lang niya ay isang kaibigan na makikinig sa kanya. He was in deep shit.

"Anong isinagot mo kay Krystinia?" tanong nito.

"Na kahit pa anong gawin o sabihin niya ay hindi niya ako mapapaikot."

Sinasabi ng puso niya na hindi magagawa ni Krystinia na lokohin at paikutin siya. Pero di na niya alam kung ano pa ang dapat niyang paniwalaan. Kung ie-entertain niya ang pagmamahal ni Krystinia, magugulo ang lahat ng plano niya. And his sportscar was the last of his concern. Bakit kailangan pang gawin ni Krystinia na gawing komplikado ang set up nila?

"Aw! Harsh words. Paano kung mahal ka talaga niya?"

Tumalim ang mata niya. "Kahit na mahal pa niya ako, kontrata pa rin ang masusunod. Oras na manganak siya, maiiwan sa akin ang bata. Wala na siyang koneksyon sa aming dalawa."

Nagkibit-balikat ito. "Nasabi mo na pala ang dapat mong sabihin. Bakit mukhang namomoroblema ka pa rin?"

Bumuntong-hininga siya at bumagsak ang balikat. "I feel like a first class jerk. Tinanong ako ni Chrystler kung may nangyayari sa amin kahit na buntis na siya. Not that my sex life is any of his business. Hindi na daw kailangang may mangyari sa amin. But I can't resist her."

"Kaya siguro di maiiwasang mahulog ang loob niya sa iyo. Hindi mo alam kung saan ang limitasyon mo. Hindi rin tuloy alam ni Krystinia kung hanggang saan siya pwedeng maging parte ng buhay mo. You lead her on."

"I can't resist her." Sa simula pa lang ay mahina na siya pagdating kay Krystinia. Parang tumitigil sa paggana ang utak niya.

"At ikaw lang ang lalaki sa mundo niya. You are like her savior even. Women are like that. Ibinibigay nila ang sarili nila na may kasamang emosyon. O kaya ay sa lalaking nagpapadama ng pagkalinga sa kanila. It's part of millions of years of evolution. That's how women think. Iniisip na nilang pag-ibig iyon pagtagal-tagal."

Kung dahil sa pagmamahal man o utang na loob, ayaw na niyang higit pa sa kontrata ang maging ugnayan nila ni Krystinia. Tatapusin na niya ang kahibangan nito.

"Anong dapat kong gawin?" tanong niya kay Louvre.

"Love is a risky business. Dapat ay umiwas ka muna. Puntahan mo lang siya kung kinakailangan. Baka mamaya magkaroon ka pa ng emotional attachment sa kanya. Sige ka. Adios, Lamborghini Gallego."

Tumango-tango siya. "Tama ka. Magandang idea 'yan." Kung iiwas siya dito at di sila gaanong magkikita, pareho silang di mahihirapan. Mas kontrolado  niya ang emosyon niya.

Tumayo si Louvre. "Ihahatid na kita. Ipakuha mo na lang ang kotse mo bukas."

"Kung ibabalik ba ang panahon di mo hahayaan ang sarili mo na ma-in love?" tanong niya dito.

"Oo naman. Pero kung may isang bagay akong natutunan tungkol sa pagmamahal, mahirap pigilan ang itinitibok ng puso. Kaya kahit na ma-in love ka, tiyakin mong ikaw ang may upper hand. The one who dominates a relationship won't suffer that much. Tandaan mo 'yan! Lalaki ka. Huwag kang papayag na maging mahina."

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!