Chapter Forty-One

45.3K 802 8

SUNOD-SUNOD ANG pagsuntok ni Warrick sa punching bag. Umaalingawngaw iyon sa personal gym niya sa bahay niya. Kung pwede nga lang ay sinapak na niya ang sarili niya. He was stupid. So stupid. He made love with Krystinia. He practically begged her to make love with him. She was already pregnant with his child. At nangako siya sa sarili na hindi na niya ito hahawakan kapag nagbuntis na ito.

Pero di niya natupad ang pangako niya sa sarili niya. He was so weak when it comes to her. Naiinis siya sa sarili niya. Gusto niyang magalit. Yet, making love with her again felt so good. Ni hindi man lang siya makadama ng guilt. The fact that she was bearing his child made her more irresistible.

He enjoyed that weekend with her. He never felt so alive. Kahit na anong sermon niya sa sarili niya, magaan pa rin ang pakiramdam niya kapag binabalikan niya ang sandaling iyon. How could something so wrong feel so right?

“Warrick, my friend!” bati ni Chrystler. “How’s your weekend? Mukhang nag-enjoy ka sa Zambales. Akala ko hindi ka na uuwi. How’s Krystinia? Is she pregnant?”

“Yes,” aniya at bahagyang ngumiti. Wala sa plano niyang magkaanak noong una. Nang banggitin sa kanya ni Chrystler ang tungkol sa pagkakaroon ng tagapagmana, napaka-mechanical ng naging  approach niya. Nang piliin niya si Krystinia para maging ina ng anak niya, inisip lang niyang bawiin dito ang pamilyang nawala sa kanya.

Pero ngayong nag-materialize na ang plano niya, nag-iiba na ang lahat. He couldn’t just ignore Krystinia’s presence in his life. Parang hindi na niya ito kayang tiisin katulad ng dati. He felt stupid that she caught him at a weak moment. He felt better. Parang nagdahilan nga lang ang masamang pakiramdam niya. Matapos mapasa sa kanya ang paglilihi nito, noon niya na-realize na hindi biro ang pinasukan nilang kasunduan. Di biro ang pagbubuntis nito. Hindi birong maging ama. Hindi biro ang pagdadaanan nila at ang mga responsibilidad. Parang mahihirapan na rin siyang basta na lang itaboy si Krystinia sa buhay niya at ng anak nila. After they made love once again, he felt like they shared some sort of bond. And he didn’t know how to break it.

Tinapik nito ang balikat niya. “Congratulations! Magiging daddy ka na. Dapat siguro magpainom ka naman.”

Huminga siya ng malalim at muling sumuntok. “Sinabihan ako ni Krystinia na huwag iinom. Baka malasing daw ako.”

“Ah! So nakikinig ka na talaga kay Krystinia ngayon? Akala ko pa mandin wala kang kinatatakutan.”

“Magiging tatay na ako. Kailangan alagaan ko rin ang sarili ko.”

“Sabi ni Krystinia?”

Marahan siyang tumango. “Tama naman siya, hindi ba? Kapag nagkaanak ka rin, malalaman mo rin ibig kong sabihin.”

“Alam ko ang ibig mong sabihin,” wika naman ni Louvre na nagbihis ng pang-boxing nito. “Ganyan din ako nang magpakasal ako. Kapag talaga in love ka, gagawin mo ang lahat para sa babaeng mahal mo. Matuto kang makinig at sumunod kahit na gaano pa katigas ang ulo mo.”

Tinaasan niya ito ng kilay. “Anong ibig mong sabihin?”

“You must be in love, buddy!”

Umiling-iling siya at nagpatuloy sa pagsuntok. Iyan ang ayaw niya kapag pinag-uusapan si Krystinia. Lagi nitong iginigiit na may espesyal siyang nararamdaman dito. So Krystinia was special. But it doesn’t mean he was in love. “Forget the idea, Chrystler. Hindi mo makukuha ang Lamborghini ko. I am not in love with her.”

“Talaga? Sigurado ka?”

“I am in control of myself. Alam ko kung anong ginagawa ko.”

“How in control are you? Did you touch her again?”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!