Chapter Thirty-Four

42.9K 1K 20

PASIPOL-SIPOL na pumasok ng opisina si Warrick. Katatapos lang ng meeting niya. Sa palagay niya ay magiging mas maganda na ang atmosphere sa opisina niya.

Nakaabang na sina Chrystler at Louvre pagpasok niya sa opisina. “Looking good, man!” anito at kinamayan siya. “Samantalang nang huli tayong magkausap sa phone mukhang hindi ka matahimik dahil sa kaso nila Vicencio at Perez.”

Nag-thumbs up siya at kumuha ng mineral water sa ref. “Plantsado ko na ang problemang iyan. Ililipat ko na si Vicencio sa Cebu branch. Para hindi na ako mamoroblema sa away nila ni Perez.”

“Good idea. Mapapayapa na rin ang opisina mo,” sabi ni Louvre. Di kaila  sa mga ito ang mga problema niya sa opisina. Ang mga ito ang mapagkakatiwalaan niya kung sakaling magkaroon ng problema. Si Louvre din ang nagiging security consultant niya dahil bukod sa private investigation agency ay may-ari din ito security agency. Minsan ang mga simpleng away ng mga tauhan niya ay nauuwi sa security emergency kaya kailangang naka-monitor ito.

“It is actually Krystinia’s idea. Kapag daw kasi may mga estudyante siyang nag-aaway, pinaghihiwalay niya ng upuan. Mukhang effective din siyang i-apply sa sitwasyong ito.”

Tumango-tango si Chrystler at itinapik ang daliri sa mesa. “Hmmm… magaling palang adviser si Miss Valdesco. Di ko alam na nag-o-open ka na rin pala ng problema sa kanya na may kinalaman sa negosyo.”

“Hindi kasi ako makatulog noong isang gabi. Nagising siya dahil pabiling-biling ako. She encouraged me to talk. Makikinig lang daw siya. Eventually, siya rin pala ang makakasagot ng tanong ko.” Kung miyembro pa rin ng staff niya si Krystinia, maraming problema siyang mareresolba. Asset sana ito sa kompanya pero sa ngayon ay kailangan niya ito.

“How wifely,” komento ni Chrystler at umupo sa desk niya. “Akala ko hanggang pagiging babymaker lang ang role niya. Ngayon kinokonsulta mo na rin siya sa mga problema mo sa trabaho. Di mo iyan ginawa sa ibang girlfriend mo. Next time she’ll cook for you.”

“Sa ibang bagay interesado ang mga ex-girlfriends ko. They were not really interested to listen. Krystinia is a good listener,” wika naman niya.

“Isang magandang trait ng isang corporate wife,” nakangisi nitong wika. “Handa siyang makinig sa mga problema ng asawa nila kapag problemado sa trabaho. Eventually, they’ll have the answer in the end. Kung ako sa iyo, hindi ko na pakakawalan ang ganyang babae.”

Nagtagis ang bagang niya. Alam na niya kung saan hahantong ang usapang iyon. Palalabasin nito na unti-unti na siyang nai-in love kay Krystinia.

“We know the real score,” giit niya. “Kaya nga komportable ako kay Krystinia dahil wala siyang ibang inaasahan sa akin. And it was just a little talk. Alam kong hindi iyon bibigyan ng ibang kahulugan ni Krystinia.”

“Sigurado ka?” nakataas ang kilay nitong tanong. “Pansin ko lang kasi masyado ka nang nai-involve sa babymaker mo.”

“I chose her as the mother of my child. Natural lang na ma-involve ako.”

Tumikhim si Louvre. “Kailangan na ba ng security emergency nito?”

“No. May gusto lang akong malaman mula kay Warrick.” Bumaling ito sa kanya. “Umamin ka nga sa akin. Do you still take her even if it’s not her fertile period?”

Napanganga siya. “Fertile what?”

“Fertile period. Iyon ang araw kung saan pwedeng magbuntis ang isang babae dahil doon siya nag-o-ovulate.”

“Spare me the scientific lesson. Anong pakialam ko sa ovulation at fertile period na iyan?”

“Kung gusto mong makabuo ng bata, dapat alam mo ang ovulation period niya,” sabi ni Chrystler.

“We never really discussed that,” nausal na lang niya at natigagal. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon.

“Kundi mo alam ang tungkol sa fertility period, it means that you make love with her every chance you get, anytime you want… and she lets you.”

Naggiyagis ang ngipin niya. He won’t discuss the blow by blow account of his lovemaking with Krystinia. “Well, that is none of your business I guess. We are two consenting adults… alam namin ang ginagawa namin.”

Tumaas ang kilay nito at humalukipkip. “We are talking about making  love here. You just take her because you want to. At hindi pinag-uusapan dito ang tungkol sa pagbuo ng bata dahil di naman niya fertility period. You are taking liberties, Warrick. Kung ako ang abogado ni Krystinia, ii-indicate ko sa kontrata kung kailan lang dapat may mangyari sa inyo. Parang girlfriend o asawa mo na siya. Hindi ka na after sa anak lang. You are after the mother.”

Parang gusto niya itong batuhin ng paperweight o kung anuman. Hindi kasi niya alam kung paano matatakasan ang panghuhuli nito sa kanya. “Shut up, Chrystler!” Nagpalakad-lakad siya sa sahig. He was suddenly bothered. Sinasamantala ba talaga niya ang kahinaan ni Krystnia. “Hindi ko naman alam na kailangan kong intindihin ang fertility period na iyan. Ikaw ang abogado ko. Hindi ba dapat sinabi mo sa akin iyan.”

Isang halakhak na may kasamang pang-iinis ang pinakawalan nito. “Pati ba naman schedule ninyo poproblemahin ko pa?”

He cared for Krystinia. Ayaw niyang isipin nito na sinasamantala niya ito. Na kapag inaangkin niya ito ay wala nang kinalaman sa kontrata nila. Damn it! Bakit kailangan pang ganito kakomplikado ang babymaking business na ito? Napakakomplikado.

Tinapik ni Chrystler ang balikat niya. “Naiintindihan ko naman ang nangyayari sa iyo. Nawawalan ka ng kontrol kapag nakikita mo si Krystinia. Malay mo kaya pala nangyayari iyan dahil hindi lang simpleng business deal ang lahat sa iyo. Baka may ibang interes ka na sa kanya. Baka nai-in love ka na.”

Mariin siyang pumikit at bumilang ng sampu. Ayaw niyang makipagsabayan sa panunukso ni Chrystler. May tama naman kasi sa punto nito. Nawawalan siya ng kontrol kay Krystinia. She was so hard to resist. At hindi pa siya nawawalan ng kontrol dahil sa isang babae. Ilang beses na bang lumipad ang utak niya habang nagtatrabaho dahil ito ang iniisip niya? Bago ang mga meeting niya ay inuuna muna niya itong tawagan.

Kinalma niya ang sarili niya. Di iyon dahil in love siya. She would be the mother of his child. natural lang na kumustahin niya ang kalagayan nito at isipin ito. He would be a total bastard if he won’t care at all. Basta hindi siya in love dito.

“Hindi na mauulit. I will check her fertile period. Wala nang mangyayari sa amin kung hindi niya fertile period,” mahinahon niyang wika. “Are you happy now?”

“No. I still want that Lambhorgini. Nasisiguro ko sa iyo na mapupunta sa akin iyon. Kaya pagsawaan mo na ang Lambhorgini mo. I feel love is in the air, my friend.” Ngingisi-ngisi itong naglakad palayo. “I must get going. Dumaan lang ako dito para ipaalala sa iyo ang fertile period. Basta ako ang bestman sa kasal ninyo. Malapit na akong makahigop ng mainit na sabaw.”

“Don’t count on it.”

Hindi siya pwedeng mawalan  ng kontrol sa sarili pagdating kay Krystinia. He won’t fall in love with a Valdesco. Hindi mangyayari iyon. He must resist her. He must.

*** Are you having fun? I hope so. Good news. Pinayagan ako ng boss ko na i-post ang Baby, Be Mine until September 10. Kaya samantalahin na ang chance na basahin ito. After that, I must take it down or magkaka-problem na ako sa PHR.

Kaya sana po suportahan din ninyo ang kwentong ito sa Filipino Readercon. Para po sa mga di pa nakakaboto, pakiboto po ang Baby, Be Mine by Sofia under Romance in Filipino/Taglish. Pakikalat din po sa iba. One email lang po kada boto. Hangggang September 10 pa po ang botohan. Push langggg!!!!


http://www.surveygizmo.com/s3/1770191/Filipino-Readers-Choice-Awards-2014-Online-Ballot

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!