Chapter Thirty-Two

40.1K 735 3

NAKATAYO lang sa may bintana ng sala si Krystinia. The view was perfect. Nakikita niya ang malawak na dagat, ang puting buhangin ng beach at ang asul na langit. Simple pero elegante ang beach house na iyon ni Warrick sa Zambales. She could easily breathe the fresh air. Pumikit siya at huminga ng malalim. Magugustuhan niya ang lugar na iyon. Tahimik at walang polusyon.

Niyakap ni Warrick ang baywang niya mula sa likuran. “So what do you think?”

“I love it. Di ko alam na ganito kaganda ang resthouse mo.”

“Ito ang magiging bahay mo simula ngayon.”

Mula sa airport ay ihinatid siya ng kotse nito sa resthouse. Sa lugar na iyon ay walang nakakakilala sa kanya. Mag-asawa ang pagkakakakilala sa kanilang dalawa ni Warrick sa lugar na iyon. Sa isang linggo nilang pananatili sa Amerika ay mas nakilala nila ang isa’t isa.

Ipinasyal siya nito sa bahay. May dalawang palapag iyon. May dalawang kuwarto sa taas at isa sa baba. Masters bedroom ang isa habang ang isa naman ay guestroom. Dalawa rin ang makakasama niya doon. Si Aling Yolly na isang kasambahay at si Mang Herbert na driver at hardinero doon. Mag-asawa ang mga ito. May asawa na ang nag-iisang anak ng mga ito kaya masasamahan siya ng mga ito.

Binuksan nito ang isang silid. “This is the office cum library. Pwede mong ilagay ang libro mo dito. May internet din ito. Basta kapag kausapin ang pamilya mo at kaibigan, tiyakin mo lang na nakasara ang bintana.”

Nakakaunawa siyang tumango. Iba ang timezone ng Amerika sa Pilipinas kaya kailangan niyang maging maingat. Ayaw niyang makuwestiyon ng mga ito ang tunay na lokasyon niya. Ang mga pictures niya ay ipo-photo edit na lang niya sa mga darating na araw para magmukhang nasa ibang bansa pa rin siya. Ganito pala kahirap magsinungaling at magpanggap. Nakakapagod. Nakakaubos ng utak.

Isang ngiti ang naglaro sa labi nito nang buksan ang panghuling pinto sa taas. “Tadaaa! The master’s bedroom.”

Magaan sa paningin ang kulay ng master’s bedroom. Nado-dominahan ng berde at asul ang interior. Sa gitna ng malawak na kama ay nakaupo ang isang pamilyar na stuffed toy. Lumukso ang puso niya nang makita ang angel stuffed toy. Nakita niya iyon nang minsang namamasyal sila sa isang shop sa Honolulu. Gusto sana niyang bilhin para sa magiging anak nila pero may meeting pa si Warrick kaya nagmamadali ito.

“Kanina ka pa hinihintay ng angel na iyan,” sabi ni Warrick.

Dinampot niya ang stuffed toy at niyakap. “Sa akin ba talaga ‘to? Binili mo para sa akin?”

Tumango ito. “Oo. Alam ko naman na dismayado ka nang hindi mo mabili iyan. Binalikan ko agad pagkatapos ng meeting. Tulog ka na sa kuwarto pagdating ko kaya hindi mo nakita nang ilagay ko sa luggage ko. Bakit hindi mo patugtugin?”

Excited niyang pinihit ang susi at nagsimulang gumalaw ang laruan sa saliw ng Twinkle Twinkle Little Star. “Thank you, Warrick. Talagang ipinasadya mo pa ito. Nakakahiya naman.”

Kikintalan niya ito ng halik sa pisngi subalit humarap ito kaya nagtagpo ang labi nila. He really made her feel special. Wala pang gumawa ng ganito para sa kanya. Simple lang ang gusto niya pero nagsumikap itong ibigay kahit na mahirap.

Biglang may kumatok sa  pinto at parehong madilim ang mukha nilang tumigil. “Ano iyon?” pagalit na tanong ni Warrick.

“Sir, nakahanda na po ang lunch ninyo,” magiliw na sabi ni Aling Yolly.

Mariing pumikit si Warrick habang kinakalma ang hininga. “Wrong timing. Do you want me to fire her?”

Tumawa siya at pinisil ang ilong nito. “That’s silly. Kumain na lang tayo.”

Asikasong-asikaso siya ni Warrick habang kumakain. Naramdaman niya ang koneksiyon niya dito dahil na rin mas matagal silang nagkasama ngayon. Hindi maiwasang mahulog ang loob niya dtio dahil ngayon lang siya nabigyan ng ganitong klaseng atensiyon.

Ibinubulong ng isipan niya na hindi niya dapat pamihasain ang sarili sa atensiyong ibinibigay nito. He was just being nice to her. Isa pa ay responsibilidad nitong alagaan siya. Walang espesyal doon. Masasaktan lang siya sa huli kapag hinayaan niya ang sarili na tuluyang mahulog dito.

Pero para sa isang taong napagkaitan ng atensiyon at pagmamahal, di maiwasang lumambot siya sa unang lalaking binibigyan siya ng atensiyon at kaligayahan. Alam naman niya kung hanggang saan ang limitasyon niya. Gusto lang niyang hayaan ang sarili na maging masaya paminsan-minsan sa piling ni Warrick. Kahit parang kahangalan lang ang lahat.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!