Chapter 24: Special Gift

1.2K 40 7

A/N:

And yes, I'm burning!!!! hahah two updates in one night hihi hope you like it guys :3

(RINA POV)

            PAGKARATING ng asawa niya ay agad na angkulong ang mga ito sa study kasama ang kapatid niya at ilang mga pinagkakatiwalaan na tauhan nito. Kasalukuyan kasing wala pa rin sina Jeff at Marlon dahil sa inutos ni Ave. Ang hindi lang niya alam kung bakit hindi na kasama ng mga ito si Emerson nasan na kaya ang lalaki?

            Kaya siya naman ay walang nagawa pa kung hindi antayin ang asawa na lumabas sa lungga nito. “Rinaaaa!” out of instinct ay mabilis siyang umilag kaya naman agad na sumubsob sa sahig  ang yayakap sana sa kanya.

            “King… Vlad?” hindi niya maiwasang mapangiwi ang akala niya kasi ang asawa niya ang yayakap sa kanya kaya mabilis na siyang umiwas.

            “How many time do I have to say to you that don’t jump on your unsuspecting victims?” her mother in law said as she stand besides her.

            “Come on Celine don’t bully me!” then he got up and hug his own wife.

            “Jeez, your acting like a kid again.”

            Like father like son, she sigh as she remembered something. “Bakit ngayon ko lang po kayo nakita ngayon sa palasyo?” simula kasi nang kasal niya ay noon lang niya nakita ang mga magulang ng asawa.

            “We are preparing for your coronation and my son’s so we personally giving out the invitation and also talking to allies to help us for the upcoming war.”

            “Coronation?” she can’t help but ask.

            “Yes, since you are both mated and eternally bonded it is the time that we pass the crown to both of you.” Sabi ni Celine.

            “Matagal nang dapat nangyari ito pero may mga bagay na hindi naming hawak kaya pansamantalang na-postponed ang coronation at ngayon alam naming na pareho na kayong handa para dito. Everything is on the right track but in a wrong time so we need to give our best okay?” Vladimir said.

            “Anyway where is that son of mine?”

            “Nasa study room po siya Mama.”  She gave her a soft wave before marching on his son’s study room.

My Midnight Kiss (MBIAV 2)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!