The Broken

85.1K 2.1K 185
                  

thank you sa lahat ng mga nag-effort ng comments. haha! nakakalokah talaga si author, daming demand, 'no? 

here's another update for you, my frozen darlings. 

I love you, guys! mwah, mwah, mwah!

.

Chapter Two

"YOU look exceptionally happy today," puna ni Marishka, ang nakababatang kapatid ni Sebastian Andrei Machts o Sean. 

"You bet, I am," itinigil ng trenta y cuatro anyos na binata ang pagtutulak sa wheelchair ng kapatid sa tabi ng fountain. Nasa isang pribadong pagamutan sila kung saan naka-confine ang kapatid niyang si Marishka matapos itong masangkot sa isang car accident tatlong buwan na ang nakararaan. "Nakausap ko ang doctor mo and he said, puwede ka ng lumabas anumang araw next week."

"I see," matamlay na tugon nito. 

Hindi iyon ang inaasahan ni Sean na magiging reaksyon ng kapatid. Matagal-tagal na rin ito sa pagamutan. At inaasahan niyang kahit papaano ay matutuwa itong umuwi ng bahay kung saan naroroon ang mga pamilyar na mukha ng mga taong nagmamahal dito. Pero kabaliktaran yata ang damdamin ng kapatid niya tungkol doon.

"I already told you, hindi mo naman ako kailangang araw-araw na dalawin. Alam kong nagsasawa ka na sa pagpunta rito."

"Ano ba ang sinasabi mo? Alam mong para sa pamilya ay hindi ako magsasawang gawin ang kahit na ano, lalo na sa'yo. Marishka, magaling ka na. Your body already recovered from the accident. Bakit mas pinipili mo ang manatili sa ospital na ito kaysa ang umuwi sa ating bahay? Don't you miss Mom and Dad? Si Nikolai, palagi kang hinahanap. Ayaw mo bang makita ang mga taong nagmamahal sa'yo?"

"What's the use of living when the sole reason for my existence is already dead?" hikbi nito sabay subsob sa dalawang palad.

"Si Patrick lang ba talaga ang importante sa buhay mo? Paano naman kaming mga nagmamahal sa'yo? How about Mom?"

"Kuya..."

Gusto sanang sabihin ni Sean na hindi nito dapat sayangin ang luha sa isang walang kuwentang lalaki na gaya ng namatay nitong nobyo. Nang araw na mangyari ang aksidente ay nagtatalo si Marishka at si Patrick dahil nalaman nitong may ibang babae ang huli. Galit siya sa lalaki dahil bukod sa nabingit ang buhay ng kapatid niya sa nangyaring aksidente ay ginago pa nito si Marishka. Pasalamat ito dahil hindi na nabuhay pa. Dahil kung nagkataon, kahit baldado pa ang lalaki ay hindi siya mangingiming bugbugin ito hanggang sa mabali ang lahat ng buto sa katawan.

Ayon kay Odessa, ang matalik na kaibigan ng kapatid niya. Nakikipagkalas si Patrick kay Marishka nang araw na iyon dahil diumano'y iyon ang kundisyong hiningi rito ng babaing kinababaliwan nito. Ang tuluyang masolo si Patrick. Nagmatigas daw si Marishka at kahit ipinagtatabuyan na ito ni Patrick ay sumunod pa rin sa lalaki. 

Hanggang sa magkasamang umalis ang dalawa lulan ng kotse. Nang sundan ni Odessa ang kaibigan ay huli na ang lahat. Nasaksihan nito nang sumalpok ang kotseng sinasakyan ng dalawa sa isang truck. DOA si Patrick samantalang si Marishka ay nagtamo ng malubhang pinsala at na-coma ng isang buwan.

Sa buong panahong walang malay ang kapatid niya ay halos masiraan ng bait ang kanilang ina. Takot na takot ito na baka tuluyan ng hindi magkamalay ang kapatid niya. Marishka was a miracle baby. Isinilang itong mahina ang puso. Two weeks after she was born, her health deteriorates. The doctors warned his mother that her baby may not make it. But his mother held on and prayed. And soon enough, his sister's health improved.

Habang gulong-gulo ang kalooban ni Sean sa nakaratay na kapatid, inalam niya kay Odessa ang ilang bagay tungkol sa babaing ipinalit ni Patrick sa kapatid niya. All he needed was a name, and he took good care of the rest. Hindi niya inakalang magiging napakadali lamang ng lahat. Dahil ilang araw pagkaraan ay nabasa niya sa peryodiko ang anunsyo sa nalalapit nitong kasal. Hindi man lang nagdaan sa isip niya ang mag-alinlangan na sirain ang en grandeng kasal nito. Ikakasal na ito ay nagawa pa nitong sirain ang relasyon ng iba. At ano nga ba ang pinakamasaklap na kapalarang puwedeng mangyari sa isang babae sa napaka-espesyal na araw sa buhay nito?

Lust in Love (Book III of Lust Trilogy)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon