Chapter Twenty-Eight

41.8K 773 4

Napamaang siya at luminga sa paligid. Paano nito nalaman na magkasama sila ni Vernel at alam nitong niyakap siya nito. “Sandali. Pinapasundan mo ba ako?”

Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay sinabi nitong, “Iyan ba ang ginagawa mo kapag nakatalikod ako? Are you having tryst with another guy?”

Mariin siyang pumikit. “Warrick, nagpapaalam lang ako sa kanya. Dahil lang nakayakap ako sa kanya may ginagawa na kaming masama?" Sa palagay ba nito ay anong klaseng babae siya? He was her first lover. At ibinigay niya ang sarili dito nang walang kontrata. Ano pa bang gusto nito sa kanya?

“Pauwiin mo na ‘yan at puntahan mo ako sa kotse ko sa parking lot ng café.”

Naggiyagis ang ngipin niya at bumilang ang sampu bago narinig ang boses ni Vernel sa likuran niya. “Krystinia, matagal ka pa ba diyan? Kailangan ko na kasing bumalik sa Manila dahil hahabulin ko ang huling flight ngayon.”

inadya niyang pindutin ang end call button at hinarap si Vernel. “Pasensiya ka na. Tumawag kasi ang agent ko para sa ticket ko. Halika. Ihahatid na kita sa terminal ng bus.”

Alam niyang marami pang gustong sabihin si Vernel sa kanya lalo na sa may kinalaman sa pag-ibig nito sa kanya. Sa isang banda ay mas gusto naman niya itong makasama ngayon kaysa kay Warrick. Habang palapit sa kotse nito ay damang-dama na niya ang tensiyon. Hindi pa man niya nakikita ang mukha nito ay alam niyang parang may laser beam ang mga mata nito at nakatutok sa kanya.

Binuksan niya ang pinto sa tabi ng driver’s seat at pumasok. "Anong relasyon ninyo?"

"Magkaibigan lang kami,” giit niya. “Matagal na kaming magkakilala. Malapit kami sa isa’t isa. Walang malisya ang nakita mo.”

“I chose you as the mother of my child. Dapat lang na alam ko kung sino ang love interest mo.” Ang daliring humaplos sa balikat niya ay dumako sa leeg niya na animo’y nagbabanta na kapag mali ang sagot niya ay pipilipitin nito ang leeg niya.

"Magkaibigan lang kami.” Itinaas niya ang dalawang kamay. “Fine. He likes me but I didn’t entertain him. Ayokong umasa siya. Iniisip ko ang commitment ko sa iyo at sa magiging anak natin. Unfair sa kanya kung maghihintay siya. At hindi ko rin alam kung gugustuhin niyang hintayin ako oras na malaman niya ang totoo."

Di na siya buo. Makaluma pa rin siya. Kung sino ang unang lalaki sa buhay niya, iyon lang ang gusto niyang maging lalaki sa buhay niya. Wala nang iba. Nang angkinin siya ni Warrick, nabura na sa sistema niya ang ibang lalaki kasama na si Vernel. Sa ngayon malayo sa isip niya ang mag-asawa. Si Warrick at ang magiging anak lang niya ang iniisip niya. Hindi siya pakakasalan ni Warrick. Hindi siya magkakaroon ng normal na pamilya. Pero mas di niya kayang paasahin si Vernel lalo na ngayon na kahit ang nararamdaman niya para dito ay nabura na ni Warrick. It was illogical but it was something she couldn’t control. Nang nakita niya si Warrick kanina, nawala na sa isip niya si Vernel.

Naningkit ang mga mata ni Warrick. "Tiyakin mo lang na di ka niya hahawakan ulit dahil sa akin ka lang."

Hindi niya gusto ang dating noon. Napaka-arogante ng dating nito. Kahit pa iyon din ang nararamdaman niya, wala itong karapatan na pangunahan siya. Siya pa rin ang may-ari sa sarili niya. Kung anuman ang nararamdaman niya para dito, kusa niyang naramdaman iyon. Wala itong karapatan na utusan siya.

Matapang niyang sinalubong ang banta sa mga mata nito. “You don’t own me, Warrick. Hindi ako isang bagay. Binayaran mo nga siguro ako para maging ina ng anak mo pero hindi ibig sabihin ikaw na ang may-ari sa akin. Wala kang karapatan na utusan ako kung sino at hindi ang pwede kong maging kaibigan, pwede kong mahalin at pwedeng magmahal sa akin. You don’t own my feelings, my mind or my heart.”

Hinapit nito ang katawan niya palapit sa katawan nito. "Sa akin ka hangga’t di pa tapos ang kontrata natin. Oras na magkaroon ka ng relasyon sa ibang lalaki hangga’t di pa mo pa naisisilang ang anak ko, wala nang bisa ang kontrata at kailangan mong ibalik ang lahat…"

Pilit niyang inalala ang eksaktong nasa kontrata nila. "Wala akong nilalabag na kontrata. Wala kaming relasyon ni Vernel."

"Good. Because you are mine. Only mine."

He kissed her fast and hard followed by lovemaking in the same manner. Whenever they make love, he was always gentle and he takes his time. Now their lovemaking was carnal. And she couldn’t say no. Pakiramdam niya ay ibang lalaki ang umaangkin sa kanya. He was taking her without permission. And all he could give her was cruel seduction.

Walang nagsalita sinuman sa kanila matapos ang lahat. She wanted to cry but she couldn’t. Her body and her soul was too battered. She wanted to hate him. Pero wala na siyang lakas para magalit pa dito. Gusto lang niyang pumikit at magpahinga. She didn’t mind the harsh lovemaking. Warrick was still a glorious lover. Pero masakit sa kanya ang sinisimbolo noon. Mababang babae ang tingin sa kanya ni Warrick at wala itong tiwala sa kanya. At wala siyang paraan para idepensa  ang sarili niya.

Tumalikod siya dito. Manhid na manhid ang pakiramdam niya. Niyakap siya nito mula sa likuran. Nararamdaman niya ang paghingi nito ng paumanhin sa bawat haplos nito. "I am sorry. I hate myself for hurting you. I didn’t mean to take you harshly.”

“Ano? Masaya ka na? Mas gumaan ba ang pakiramdam mo?” puno ng hinanakit niyang tanong. Ilang beses nang may nangyari sa kanya pero ngayon lang siya nito inangkin nang may kasamang galit. Natatakot siya dahil parang di niya ito kilala.

“Nagdilim lang ang paningin ko nang makita kong kayakap mo ang lalaking iyon. You can’t really blame me, Krystinia."

Nasaktan siya dahil naramdaman niya ang kawalan nito ng tiwala sa kanya. Well, he can’t really blame her. Para sa isang lalaking walang permanenteng relasyon sa isang babae, natural lang dito na mawalan ng tiwala. At madali din dito na husgahan siya sa nakita nito.

Humarap siya dito. There was no excuse for what he did. “Warrick, you are my first lover. Sa palagay mo ba magagawa kong pumatol pagkatapos may mangyari sa atin? Anong klaseng babae ba ang tingin mo sa akin?" Kung may nakilala itong mga babae na di masiyahan sa isang lalaki lang, ibahin siya nito.

"Gusto ko lang makasiguro. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa likuran ko. You will be the mother of my child. Anong garantiya ang makukuha ko galing sa iyo na wala kayong ibang relasyon ng lalaking iyon?"

"Warrick, I can chose Vernel or any other man as my first lover if I want to. Ikaw ang pinili ko. Nirerespeto ko ang kontrata natin. I am not stupid to jeopardize that."

Gusto niyang mag-focus kay Warrick at sa magiging anak nila sa ngayon. Vernel deserves a woman who will love him wholly. Hindi siya ang babaeng iyon.

He pulled her body against his with sheer arrogance and confidence. Na parang wala na siyang karapatan na tumutol. "Good. Because you are mine, Krystinia. Until you bear our child, you are mine. Mas maganda kung magkakaintindihan tayo."

Then he started kissing her again and she couldn't say no to Warrick. Tama naman ito. Pag-aari siya nito hanggang maisilang niya ang anak nila. Pero ano na ang mangyayari sa kanya matapos iyon? Magagawa pa ba niyang bumalik sa dati niyang buhay?

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!