Chapter Twenty-Six

44.1K 1.2K 5

NAKAPAGKIT ang ngiti sa labi ni Warrick habang sinisimsim ang pinakamahal na wine sa collection niya. Nakatanaw siya sa garden sa baba. He really felt like celebrating.

Nahuli niyang nakakunot ang noo ni Chrystler habang nakatitig sa kanya. Parang may gusto itong sabihin sa kanya pero piniling manahimik na lang. “What? Don’t give me that look, Barranda. I am enjoying my wine here. It will ruin my mood.”

“You know what? Isang Valdesco ang pinili mong maging babymaker? What the hell are you thinking, Evaristo?”

Nagkibit-balikat siya. “You are intelligent. Use that head of yours. Ano sa palagay mo ang iniisip ko?” aniya at muling sumimsim ng alak.

“I think that you are insane!” Tumayo ito at nagpalakad-lakad. “Malaking gulo itong niluluto mo, Warrick. Sana binigyan mo ako ng warning na si Krystinia Valdesco ang gagawin mong babymaker. Muntik na akong atakihin sa puso kanina. Akala ko isang babae na hindi mo kilala ang kukunin mong babymaker. Delikado ang ginagawa mo.”

“Paanong delikado?” inosente niyang tanong. “Wala naman akong ginagawang masama. Ang totoo nga tumutulong pa ako sa kanya. The poor woman has nowhere to run to. Wala na ang mga malalapit na kaibigan ng pamilya nila. Tinalikuran na sila. At sino pa ang tutulong sa kanya maliban sa mga mahihirap na kaibigan ni Krystinia? They can’t do much. I will be her savior, her hero. Don’t look at me as if I am the bad guy here. Hindi ako ang nagpapahirap ng buhay niya kundi ang pamilya niyang halang ang kaluluwa lalo na si Thirdy Valdesco.”

Bakit ba hindi na siya nagtataka na mapapasok sa ganitong uri ng gulo si Thirdy Valdesco? Pabor iyon sa kanya. Sa kasamaang-palad ay si Krystinia ang pumapasan ng lahat ng problema ng pamilya nito. Di rin niya alam kung bakit basta na lang pumasok sa isipan niya na alukin niya itong maging ina ng anak niya. But it was perfect at that time and his plan made sense.

“So it’s as simple as that? Isa kang tagapagligtas na ipinadala ng langit para hanguin sa kahirapan ang pamilya niya? And she, being a mere mortal just accepted that?”

Humigpit ang pagkakahawak niya sa baso. “Lahat ng tao ay may tamang halaga. Ang mahalaga ay pumayag siya sa kasunduan namin. Wala siyang choice. Makukuha ko rin ang anak na gusto ko. She’s mine until my heir is born.”

Isang parte ng puso niya ang gustong maawa dito. But he didn’t want to be protective of Krystinia. Ayaw niyang magkaroon ng attachment dito. He just wanted his heir.

 “Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Minsan gumagawa talaga ng paraan ang tadhana para makilala mo ang mga taong magiging parte ng buhay mo. Life is ironic. You hate the Valdescos yet the woman who will be the mother of your child is a Valdesco+.” Nagsalin din ng alak si Chrystler sa kopita kahit na wala itong balak na uminom. “Krystinia, the perfect ingredient for a revenge. This is dangerous, Warrick. Wala siyang kasalanan sa iyo. Mali yatang gamitin siya para gantihan ang pamilya niya.”

“Sino ang may sabing gagantihan ko ang pamilya niya sa pamamagitan ni Krystinia? Tinutulungan ko pa nga sila. Kung gusto ko talagang gumanti, hahayaan ko na lang mamatay si Teodicio Valdesco at di ko na ilalabas ng kulungan si Thirdy Valdesco. Dapat silang magpasalamat kay Krystinia.”

“But there are some things worse than death. Alam ko na may plano ka kung bakit ginagawa mo ito, Warrick. Nasisiguro ko na may plano ka,” anito at mataman siyang pinag-aralan. And he hated that look as if he could read her mind.

Ngumisi lang siya dito. “And what’s your advice as a lawyer?”

“Dapat maging maingat ka sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga Valdesco. Malaking gulo kapag nalaman nila na isang Valdesco ang magiging anak mo at babawiin mo rin sa kanila. That is something really painful. Baka gantihan ka nila…”

“Gantihan? Wala nang mawawala sa akin, Chrystler. Ayaw nila sa anak ng kapatid ko, di ba? Itinaboy nila ang kapatid ko dahil di daw nila matatanggap na mahirap na babae ang nabuntis ni Thirdy Valdesco. Kinuha na nila sa akin ang pamilya ko. Oras na para ako naman ang bumawi. Pero hindi ako kasing sama nila. I won’t kill anybody. Kinuha nila sa akin ang pamilya ko, walang masama kung magkakaroon ako ng tagapagmana mula sa kanila. While they left me with nothing, at least they will get money from it.”

“How about Krystinia?”

“She should be flattered. Sa dinami-dami ng babae, siya ang pinili ko na maging ina ng tagapagmana ko. Biological mother, that is.” Ayaw man niyang maipit si Krystinia sa gulong iyon pero iyon lang ang paraan nito para sagipin ang pamilya nito. “She must accept it. It is her fate. Di ko naman siya pinilit. Siya mismo ang lumapit sa akin para tanggapin ang proposal ko.”

Pumalatak ito at  namulsa. “Poor woman..”

“Life’s like that. Minsan talaga itinatapon ka ng tadhana sa mga sitwasyon na sumusubok sa kakayahan mo. She’ll survive this. And she’ll be a lot richer.” Umasim ang mukha niya. “Kung magsalita ka, parang ako lang ang makikinabang sa deal na ito. She’ll also gain from it. Kahit ang  pamilya niya makikinabang ng walang kahirap-hirap.” It was Krystinia’s sacrifice. Pero hindi siya nagi-guilty. Hindi ito dehado sa offer niya. “At walang mangyayaring gulo kung walang magsasabi sa kanya.” At kahit pa malaman ng pamilya nito ang tungkol sa kasunduan nila, titiyakin niyang nasa kanya na ang anak niya at di na mahahabol pa ang mga ito.

Tinapik ni Chrystler ang balikat niya. “As a friend, ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga susunod na mangyayari.”

Naningkit ang mata niya. “What do you mean?”

“Destiny has its own plan. Hindi mo alam kung anong naghihintay para sa inyo ni Krystinia. Baka sa huli, baka paglaruan ka ng kapalaran mo. Ma-in love ka pa sa ina ng anak mo na galing sa pamilyang kinamumuhian nito,” anito at saka humagalpak ng tawa.

Nakitawa siya dito kahit na gusto niyang batukan na lang ito. Hindi iyon magandang biro. Kalokohan na mai-in love siya kay Krystinia.

Tinungga niya ang alak. “Do you want to bet on that?”

“Sure. Baka nga magpakasal ka pa kay Krystinia sa huli.” Ngumisi ito at pinagkiskis ang palad. “And you will be a big happy family.”

Tumayo siya at inilagay sa kamay nito ang kopitang pinag-inuman niya. Naiinis siya kapag tinutukso siya ni Chrystler na mai-in love siya. “Itaga mo sa bato na di ako mai-in love kay Krystinia Valdesco.”

Tinitigan nito ang mga mata niya. “Kapag nanalo ako, sa akin mapupunta ang Lambhorgini Gallero mo.”

Itinulak niya ang dibdib nito palayo. “Fine! The game is on. Kung gusto mo isali mo pa si Louvre sa kalokohang ito. Kapag hindi ko siya pinakasalan bago mag-isang taon ang anak namin, I want that bloody beach house in Palawan.” Saka siya naglakad palayo.

“Hey! Kabibili ko pa lang noon.”

Ngumisi siya dito. “A bet is a bet.”

Subalit nang nakasakay na siya ng elevator pababa sa parking lot para kunin ang kotse niya ay nakaramdam siya ng kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kinabahan siya sa pakikipagpustahan niya kay Chrystler. dahil ba nararamdaman niyang matatalo siya?

Ipinilig niya ang ulo. Hindi siya natatakot. Hindi si Krystinia Valdesco ang magpapabagsak sa kanya. Maaring ma-in love siya sa ibang babae pero hindi kay Krystinia. Iba man ito sa kaangkan nito, di niya makakalimutang ang mga ito ang pumatay sa pamilya niya.

Maybe Chrystler was right. No matter how much he sugarcoat it, it was all about revenge. At iyon ang dapat niyang isaksak sa utak niya para di niya mahalin si Krystinia.

**** Para po sa mga di pa nakakaboto, pakiboto po ang Baby, Be Mine by Sofia under Romance in Filipino/Taglish. Pakikalat din po sa iba. One email lang po kada boto kaya paki-promote sa lahat. Hangggang September 10 pa po ang botohan. Push langggg!!!!

http://www.surveygizmo.com/s3/1770191/Filipino-Readers-Choice-Awards-2014-Online-Ballot

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!