Chapter Twenty-Five

41.6K 735 4

Tumaas ang kilay ni Warrick nang makalabas na si Chrystler at sumilay ang nanunuksong ngiti sa labi. “So do you miss me?”

Nanatiling seryoso ang anyo ni Krystinia. “Don’t start with me, Warrick. Importante ang pag-uusapan natin. Paano kung hindi ako mabuntis agad? Anong gagawin natin? Gaano katagal ang ganitong set up?” sunud-sunod na tanong ni Krystinia. Nasa unang hakbang pa lang sila pero alam niyang hindi ganoon kadaling magbuntis para sa ibang babae.

Natigilan ito at mataman siyang tinitigan. “Okay. For a year, we will try the natural way. Kung wala pa ring mangyayari, we will try in-vitro fertilization. Mas makakatiyak na tayo na magbubuntis ka na noon. Do you agree?”

Marahan siyang tumango. "Saan ako mag-i-stay lalo na kapag nagbuntis na ako?”

"Palalabasin natin na nasa Hawaii ka at nagtatrabahong supervisor sa isang spa doon. Kung iisipin nilang nasa abroad ka, di sila basta-basta susunod. Ang allowance mo ang palalabasin nating sweldo mo. You don’t have to worry about them. May resthouse ako sa Zambales. Ako na ang bahala sa ibang detalye. Napag-isipan ko na ang lahat ng ito.”

Huminga siya ng malalim. His plan makes sanse. Mabuti naman dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para ayusin ang lahat ng butas sa plano niya. "Give me time to prepare my family. Hindi nila aasahan na basta na lang akong pupunta ng abroad.”

"Sabihin mo na dati pang may offer sa 'yo. May nakausap na akong hotel sa Oahu. Pwede nilang palabasin na doon ka nagtatrabaho kung sakaling may telephone inquiry.” Pinisil nito ang tensiyonadong balikat niya. “Don’t worry. Everything will be fine.”

Hindi siya sanay na magsinungaling lalo na sa pamilya niya. And this was the biggest lie of her life. Pero kailangan niyang pangatawanan dahil kailangan.

“Sana nga walang maging problema, Warrick. Ayokong masaktan ang pamilya ko. Malaking gulo ito kapag nagkataon. And I don’t want to put you in trouble either.” Mmalaking bagay dito ang magkaroon ng anak. Kung mabubulgar sa iba ang sitwasyon nila, parehong reputasyon nila ang mailalagay sa alanganin.

“Kapag may problema, saka na natin pag-usapan. For now, I'll give you three weeks to prepare. One week tayo sa Hawaii dahil may deal pa akong iko-close. I guess you have your passport. May US visa ka ba?"

Tumango siya. "Multiple entry visa." Para sa sampung taon iyon at tatlong taon na ang visa niya sa kanya. Pitong taon pang valid ang visa niya.

"Good. After a week, sa resthouse ko sa Zambales ka na tutuloy. I will visit you every weekend or whenever my schedule allows.” Nakagat niya ang labi. She suddenly felt like a mistress, a kept woman. Worse than that. She was a babymaker. Di niya dapat kalimutan kung ano siya sa buhay ni Warrick. “Having second thoughts?" untag nito sa kanya.

Umiling siya. Kung pag-uusapan ang prinsipyo at dignidad niya, alam niyang malaking pagkakamali ang ginagawa niya. Hindi niya alam kung paano pa siya haharap sa ibang tao nang diretso ang tingin. Pero talagang aabot ka sa punto ng buhay mo na kailangan mong lulunin ang lahat ng prinsipyo at pride mo dahil hinihingi ng pagkakataon. She understood why women had to sell themselves off the streets or to the highest bidder. Hindi niya sinasabing tama iyon. Minsan lang ay wala na talagang makapitan ang isang tao kaya nagiging desperado.

Madidismaya ang pamilya niya kapag nalaman ng mga ito ang sakripisyong ginawa niya para makaahon sila. Isang malaking sampal iyon sa pangalan ng mga Valdesco. Matapos ang ginawa ng kapatid niya na pagdungis sa pangalan nila, siya naman ang magdadala ng kahihiyan sa pamilya. Sinasabi ng iba na di maitutuwid ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Pero ito lang ang naiisip niyang paraan. Wala nang iba.

And now she was surrendering her soul, her life and her future to Warrick. Pansamantala lang iyon pero alam niyang malaki ang epekto sa kanya nito habambuhay.

Matapang niya itong tiningnan sa mga mata. "Ngayon pa ba magbabago ang isip ko?"

Umangat ang gilid ng labi nito. "I will make sure you won't change your mind,” declared then captured her lips in a searing kiss. Conversation was over.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!