Chapter Twenty-Three

44.9K 822 8

Krystinia was in full battle gear as she stepped in Diamond Tower's elevator and pressed the 30th floor button. Mula sa salamin ng elevator ay makikitang na suot niya ang paborito niyang business suit. Nakapusod ang buhok niya at kahit ang make up niya ay nagsasabing, "she means business".

Pakiramdam niya ay isda siyang nahuli sa isang lambat. Kung kailan inakala niya na may himala, saka siya hinila pabalik sa mundo ng realidad na walang himala sa mundo. Lahat ng bagay ay may kapalit.

Awtomatikong ngumiti ang sekretarya nito nang lumapit siya sa mesa nito. "Good morning, Miss Valdesco. Sir Warrick is expecting you." At inilahad nito ang palad sa direksiyon ng pribadong opisina ni Warrick.

Huminga siya ng malalim at kinalma ang nanginginig na katawan. Ayaw na sana niyang makita muna si Warrick. Hindi pa siya handa. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito ang pinagsaluhan nila. Kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Pero wala na siyang takas ngayon. She must set the record straight once and for all.

Nang bumungad sa kanya ang guwapong mukha ni Warrick na nakasandig sa harap ng mahogany desk nito ay parang may sumuntok sa dibdib niya. Halos hindi siya makahinga at rumagasa sa alaala niya ang gabing pinagsaluhan nila.

Umangat ang gilid ng labi nito na parang nababasa nito ang iniisip niya. Pakiramdam niya ay namula siya mula ulo hanggang paa. Lihim siyang humingi ng tulong sa mga espiritu ng kababaihang bihasa sa one-night stand para bigyan siya ng lakas na harapin si Warrick. Hindi talaga ito magiging madali.

Ibinuka nito ang mga kamay at akmang yayakapin siya. "Krystinia!"

Alerto niyang inilahad ang palad bago pa siya mayakap nito. "Mr. Evaristo," aniya sa pormal na boses.

The corner of this mouth kicked up. "Mr. Evaristo? I thought we are way past formalities by now.” Ginagap nito ang kamay niya at saka kinintalan ng halik ang likod ng kamay niya nang di inaalis ang mga mata sa kanya. Gumapang ang init sa himaymay ng laman niya sa pagdampi ng labi nito. “As a matter of fact, we've been intimate. At hindi bagay ang business tone mo sa klase ng intimacy na pinagsaluhan natin."

Marahas niyang hinaklit ang kamay dito. She started hating herself again for her weakness. "Minsan lang ang nangyari iyon. And I value the sanctity of your workplace. This is hardly the place to conduct intimate liasons. I am here for business."

"Pagbibigyan kita." Dumistansiya ito sa kanya at inilahad ang palad. "Have a seat. I believe your brother is well now."

"Oo. Nakapagpiyansa na siya. Binabantayan niya si Papa dahil mamayang gabi na ang surgery. Malaking bagay ang pansamantalang paglaya ni Kuya Thirdy para makumbinsi siyang magpa-surgery."

"That's good news then. I believe the bill is taken care of."

Naggiyagis ang ngipin niya. He was so damn cool and casual about it. Na parang normal na pangyayari lang ang lahat. "Hindi ko alam kung dapat kitang pasalamatan o dapat akong magalit sa iyo. Bakit mo ginagawa ito?" tanong niya sa maigting na boses.

"Nangako ako na tutulungan ka sa mga problema mo at iyon mismo ang ginagawa ko. Inilabas ko ang kapatid mo sa kulungan. Pinag-uusapan na ring gawin siyang state witness para gumaan ang kaso niya. Tiniyak kong mase-secure ang bill ng ama mo sa ospital. Pati ang tutuluyan ninyo kapag umalis kayo sa mansion ninyo ay nakahanda na rin."

Nahigit niya ang hininga. "Ikaw ang may-ari ng farm na inaalok ni Tito Dante?" Tumango ito. "Pati ba ang pagbabalik ng dati kong  posisyon sa Ageless Beauty ay desisyon mo din?"

"No. The rest of the board suggested it. You are good at your job. Pero hindi ka pa agad makakabalik doon sa palagay ko. Isang taon o dalawang taon pa siguro bago ka bumalik kung gugustuhin mo," makahulugan nitong sabi.

Naging matiim ang mga labi niya. Hindi niya gusto ang dating nito na parang pinangungunahan na siya nito sa magiging buhay niya sa mga darating na taon para lang i-accommodate ang gusto nito. "Hindi pa ako pumapayag sa inaalok mo. Di dahil may nangyari sa atin ay pumapayag na akong ibenta ang magiging anak ko."

Tumaas ang kilay nito. "Then why did you beg me to make love with you?"

That was the million dollar question. "Dahil malungkot ako at natatakot sa lahat ng nangyayari. Wala akong makapitan nang mga oras na iyon."

"So I am convenient? A convenient fuck."

Napapitlag siya dahil nahimigan niya ang sama ng loob nito. Okay. Malaking sampal siguro sa pagiging lalaki nito na ginamit niya ang gabing iyon para makalimutan niya ang mga problema niya. Men wanted to be praised for their prowess and their greatness in bed.

Bumuntong-hininga siya. "Minsan lang nangyari iyon at isang malaking pagkakamali."

Naningkit ang mata nito. "Ibig sabihin ay hindi ka pumapayag sa kasunduan natin?"

"May choice ba ako?" tanong niya at iniwas ang tingin dito. “Nagawa mo na ang ipinangako mong parte sa kasunduan natin. Hindi ko naman maibabalik pa iyon.”

Tumaas ang kilay nito. "Do I look that charitable to you?"

Tumango-tango siya. "I know. Business is business. Nangako ako sa sarili ko kanina na gagawin ko ang lahat huwag lang mamatay si Papa. Kahit na isanla ko pa ang kaluluwa ko sa demonyo basta maging maayos lang ang buhay ng pamilya ko."

Ngumisi ito na parang naa-amuse sa mga sinabi niya. "So you think I am a devil?"

"Not exactly.” Matapang niyang sinalubong ang mga mata nito. “Pero kailangan ko pa ring ibenta ang kaluluwa ko sa iyo, di ba?"

Tumayo ito sa harapan niya. He blocked the light and he looked like the devil himself. He looked intimidating and oh-so-ready to devour her. "Lahat ng bagay ay may kapalit. Iyan ang realidad ng buhay,” anito sa sensual na boses. “Ang totoo hindi kita kailangang pilitin. May ibang babae diyan. Pero dahil sa nangyari sa atin nang nakaraang gabi, baka dinadala mo na ang anak ko ngayon. I didn't use protection."

Nahigit niya ang hininga. Parang may sumuntok sa sikmura niya sa posibilidad na dinadala na niya ang anak nito. How irresponsible of her. Kahit na tanggihan pa niya ito ay naibigay na niya ang sarili dito. Anong mangyayari sa kanya kung sakaling nagdadalang-tao siya? Istupida siya dahil di niya naisip ang bagay na iyon. Kailan ba naman siya nag-isip pagdating kay Warrick. Mula pa nang sandaling ibigay niya ang sarili nito ay di na niya ginamit ang utak niya.

“Hindi pa rin tayo sigurado,” bulong niya sa mahinang boses subalit alam niyang malabo na ang argumentong iyon. Hindi na niya maibabalik pa dito ang lahat ng nagastos nito. At higit pa sa malaking halaga ang tulong nagawa nito sa pamilya niya.

"Kung hindi ka pa nagdadalang-tao, kailangan nating tiyakin iyon. I may be the devil but I can make sure that this deal will be pleasurable for both of us."

Pleasurable. Animo’y nahipnotismo siyang ng salitang iyon at hindi na nakagalaw nang bumaba ang mukha ni Warrick at inangkin ang labi niya. She would always associate the word pleasurable with the night he made love with her. With his kisses. Parang lumulutang siya sa mga bisig nito. Nakakalimutan niya kung gaano kabigat ang kailangan niyang gampanan para lang sa pamilya niya. Kung gaano kalaki ang hinihinging kapalit ni Warrick. He would give her pleasure in exchange of her soul.

Liyo pa rin siya nang maghiwalay ang labi nila. May kislap sa mga mata nito dahil alam nito ang kahinaan niya.

"So do we have a deal?"

"D-Deal."

 Her life was in his hands now. At alam niyang oras na matapos ang kasunduang iyon ay magiging iba na siya. Hindi na siya ang dating Krystinia.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!