Vedľa mňa

18 5 2

Sedíme spolu na streche,
Nezáleží kde.
Držíš ma okolo pliec,
Dávaš pozor, aby som nespadla.
Nad hlavami nám lietajú lietadlá
A ty mi šepkáš.
Šepkáš mi do ucha
Slová sladké a večné.
A ja viem, že ma nikdy neopustíš.
Vždy budeš držať moju ruku v tvojej.
Tak nezáleží na tom, kde som,
Veď som v bezpečí,
Keď si vedľa mňa ty.

Básne a iné psaníčkaRead this story for FREE!