Hranice Lásky

19 3 2

Odkiaľ kam siaha?
Keď vystúpiš na horu,
Je tam.
Ak sa ponoríš do hlbín,
Je tam.
Nič celkom nevystihne jej veľkosť,
Je všade kam ideš,
Sprevádza ťa na tvojich cestách.
Je ti s ňou dobre,
Nikdy ťa neopustí.
Je tvoja jediná,
Táto drahocenná Láska.

Básne a iné psaníčkaRead this story for FREE!