LINGGO. Walang pasok si Mayla sa trabaho at kailangan niya na lumabas siya para mamalengke. Paubos na kasi ang supply niya ng pagkain sa bahay. May listahan na siya ng mga kailangan niya sa bahay. Hindi siya masyadong gumagastos pagdating sa ibang bagay. Mahalaga sa kanya ang pagtitipid dahil nag-iisa lang siya. Ang sinusweldo niya sa trabaho ay tama lang para sa sarili niya.

 Nagku-kwenta siya sa isip ng mga pinamili nang bumangga siya sa pader---Mali. Nag-angat siya ng tingin sa lalaking nabangga niya.

"C-Calvin? Anong ginagawa mo dito?" Hindi niya inaasahang makikita ang lalaki sa palenge. Puting-puti ang suot nitong V-neck shirt. Puti pa talaga ang hapit na T-shirt nito. Hindi ba nito iniisip na baka mapahiran ito ng dumi? Pero imposible 'yon. Mukha kasing nakakapangilag ang binata kung titingnan. Sigurado siyang walang magtatangka na pahidan ito ng dumi sa damit nito. He looked so strong. Kasalanan nito kung bakit may mga babaeng naglalaway dito.

"Ayan na lang ba ang lagi mong itatanong tuwing nakikita mo ako?" nakangiting tanong nito.

"Masamang magtanong? Malay ko ba kung stalker kita?" mataray na sagot niya at pinagtaasan pa ito ng kilay. Hah, hindi porke gwapo ito, hindi na niya puwedeng akusahang stalker.

"Yes, i'm stalking you. Hindi naman siguro bawal, di ba?"

"Ano kamo?" Napamulagat siya. Umaamin ba ito na ini-stalk siya nito?

Lumuwang ang ngiti ng binata. "You heard me right, babe. So, marami ka pa bang bibilhin? Kanina ka pang paikot-ikot dito sa palengke. Ako yata ang nahilo sa kakasunod sa 'yo."

"At kasalanan ko pa 'yon? Ganoon? Puwede ba, Calvin---"

"Stop it, babe. Ilang beses ko na narinig 'yang linyang 'yan at---"

"At huwag mo din akong tawag-tawaging babe. Hoy, Matsunaga. Hindi pa kita napapatawad sa ginawa mo sa akin kaya wag kang feeling." Nilagpasan niya ito at nagpatuloy sa paglalakad dala-dala ang pinamili niya.

"Kaya nga ako nandito, hindi ba? Gusto ko pa rin na humingi ng tawad sa 'yo. Alam ko, galit ka pa rin sa akin. So, let me make it up for you."

"No, thanks---T-Teka, anong ginagawa mo?" Mabilis na inagaw nito sa kanya ang mga pinamili niya. "Bakit mo kinuha 'yan? Ibigay mo sa akin 'yan!"

Ngumisi ang lalaki. "No. It's okay. Ako na ang magbubuhat para sa 'yo."

"Pero--"

"'Wag ka na makulit. Ako na nga. Baka kanina ka pa nangangalay sa pagdadala nito. Ano bang laman nito? Gulay?" Tiningnan nito ang lalagyan. "Gulay nga. Mahilig ka pala sa gulay. Hmm.. Ito siguro ang sekreto kaya maganda ang katawan mo."

Napasimangot siya. "Hindi naman halatang katawan ko lang ang pinapansin mo, ano?"

Umiling ang lalaki. "Hindi ako ganoon, ah?"

"Tatanggi ka pang di mo tinitingnan ang katawan ko? 'Yang mukha mong 'yan?"

"Grabe naman yata 'yan. Di naman ako mukhang manyakis," pag-apela pa nito.

"Sus. Hindi talaga halata. Kasi gwapo ka." Huli na para bawiin niya ang sinabi. Malakas na niyang naisatinig ang laman ng isip niya. Shit.

"Naga-gwapuhan ka na sa akin?" tanong nito sa kanya, lumawak ang ngisi. Nag-init ng husto ang pisngi. Parang gusto niyang magtago dito o di kaya ay malubog sa kinatatayuan niya. Bakit pa ba niya nasabi 'yon? Nalagot na.

Inirapan niya ito para pagtakpan ang pagkapahiya niya. "As if ngayon mo lang narinig 'yon sa ibang tao."

"Pero iba pa rin kapag sa 'yo nanggaling." Nakakapanghina ng tuhod ang ngiti nito nang oras na iyon.

Beauty and the Manwhore (PUBLISHED)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!